| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kumów Majoracki (PLH060072)

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340 oraz z 2019 r. poz. 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Kumów Majoracki]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kumów Majoracki (PLH0600722)), obejmujący obszar 137,19 ha, położony w województwie lubelskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: H. Kowalczyk


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) ) 2019/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia dwunastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2018) 8528) (Dz. Urz. UE L 7 z 09.01.2019, str. 77).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KUMÓW MAJORACKI (PLH060072)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 20 września 2019 r. (poz. 2009)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KUMÓW MAJORACKI (PLH060072)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

360159,40

819598,29

2

360131,14

819554,15

3

360130,09

819551,00

4

360110,52

819502,84

5

360078,57

819509,11

6

360065,96

819511,50

7

360043,94

819499,45

8

360022,61

819388,61

9

359933,73

819389,28

10

359822,17

819305,22

11

359807,69

819353,08

12

359694,55

819477,09

13

359586,58

819595,15

14

359445,41

819465,95

15

359331,29

819361,11

16

359286,17

819319,62

17

359276,70

819310,82

18

359127,36

819173,25

19

359037,29

819092,68

20

358967,32

819027,49

21

358811,88

818880,36

22

358508,29

818662,66

23

358586,98

818311,01

24

358680,11

818165,70

25

359065,40

818411,66

26

359376,73

818610,08

27

359377,50

818615,67

28

359398,14

818619,23

29

359407,61

818621,06

30

359417,93

818622,83

31

359429,54

818624,80

32

359439,43

818626,60

33

359458,36

818630,00

34

359472,99

818632,58

35

359484,59

818634,55

36

359494,07

818636,38

37

359506,10

818638,32

38

359524,60

818641,74

39

359528,04

818642,33

40

359537,11

818644,45

41

359542,73

818645,98

42

359551,36

818647,87

43

359561,73

818650,45

44

359571,66

818652,78

45

359600,58

818659,58

46

359610,07

818661,68

47

359620,01

818664,29

48

359630,79

818666,57

49

359639,86

818668,70

50

359648,51

818671,11

51

359660,61

818674,12

52

359665,80

818675,41

53

359674,83

818677,00

54

359683,89

818679,12

55

359695,55

818681,89

56

359718,02

818687,48

57

359726,22

818689,39

58

359737,01

818691,94

59

359761,68

818698,74

60

359770,78

818701,40

61

359775,96

818702,69

62

359789,35

818705,88

63

359810,35

818708,34

64

359821,07

818709,83

65

359831,41

818711,87

66

359846,85

818713,87

67

359861,03

818716,21

68

359874,35

818718,34

69

359888,99

818721,19

70

359901,45

818723,11

71

359928,94

818727,31

72

359946,56

818730,25

73

359965,46

818733,10

74

359990,79

818736,90

75

360002,40

818738,87

76

360014,85

818740,78

77

360025,60

818742,53

78

360037,16

818743,70

79

360050,07

818746,12

80

360062,96

818748,27

81

360065,54

818748,65

82

360105,00

818540,40

83

360154,90

818570,06

84

360162,19

818570,95

85

360168,22

818572,18

86

360167,57

818575,44

87

360167,04

818580,58

88

360139,47

818692,03

89

360185,01

818713,09

90

360251,55

818729,64

91

360274,36

818733,86

92

360289,28

818734,28

93

360322,48

818734,65

94

360402,49

818755,73

95

360434,15

818765,57

96

360466,15

818767,08

97

360465,52

818770,61

98

360289,84

819725,98

99

360262,18

819698,44

100

360166,47

819609,39

101

360159,40

819598,29


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KUMÓW MAJORACKI (PLH060072)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KUMÓW MAJORACKI (PLH060072)

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KUMÓW MAJORACKI (PLH060072)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KUMÓW MAJORACKI (PLH060072)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

5130

Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

2

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KUMÓW MAJORACKI (PLH060072)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KUMÓW MAJORACKI (PLH060072)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »