REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1249

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 24 czerwca 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1885, z 2009 r. poz. 489 oraz z 2017 r. poz. 2440) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 2 Schemat klasyfikacji w sekcji R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją w dziale 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna w grupie 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna klasa 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna otrzymuje brzmienie:

93.29

 

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

 

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

 

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

2) w części 3 Wyjaśnienia PKD 2007:

a) w sekcji H Transport i gospodarka magazynowa w dziale 52 Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport:

– w opisie podklasy 52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski w akapicie drugim tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 93.29.B.”,

– w opisie podklasy 52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy w akapicie drugim tiret drugie otrzymuje brzmienie:

„– działalności przystani jachtowych, sklasyfikowanej w 93.29.B.”,

b) w sekcji I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi w dziale 56 Działalność usługowa związana z wyżywieniem w opisie podklasy 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów w akapicie trzecim tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

„– działalności dyskotek i sal tanecznych, z wyłączeniem podających napoje, sklasyfikowanej w 93.29.A.”,

c) w sekcji N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca w dziale 77 Wynajem i dzierżawa w opisie podklasy 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego w akapicie drugim tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„– wypożyczania sprzętu wypoczynkowego i rekreacyjnego, będącego integralną częścią obiektów rekreacyjnych, sklasyfikowanego w 93.29.B.”,

d) w sekcji R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją w dziale 93 Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna:

– w grupie 93.1 Działalność związana ze sportem:

– – w opisie podklasy 93.11.Z Działalność obiektów sportowych w akapicie drugim tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„– działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.B.”,

– – w opisie podklasy 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem w akapicie drugim tiret piąte otrzymuje brzmienie:

„– działalności związanej z prowadzeniem parków rekreacyjnych i plaż, sklasyfikowanej w 93.29.B.”,

– w grupie 93.2 Działalność rozrywkowa i rekreacyjna podklasę 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna wraz z opisem tej podklasy zastępuje się klasą 93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna wraz z opisem tej podklasy, które otrzymują brzmienie:

„93.29 Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

Podklasa ta obejmuje:

– działalność tzw. pokojów zagadek (ang. escape room),

– działalność tzw. domów strachu (ang. horror house),

– działalność miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne),

– organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni,

– działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowane w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

Podklasa ta nie obejmuje:

– podawania napojów przez dyskoteki, sklasyfikowanego w 56.30.Z,

– działalności teatralnej, operowej, baletowej, musicalowej i innych, sklasyfikowanej w 90.01.Z,

– działalności grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych, sklasyfikowanej w 90.01.Z,

– działalności indywidualnych artystów, takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy, sklasyfikowanej w 90.01.Z,

– organizowania różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni, sklasyfikowanego w 93.29.B,

– działalności producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowanych poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni, sklasyfikowanej w 93.29.B.

93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje pozostałą działalność rozrywkową i rekreacyjną gdzie indziej niesklasyfikowaną (z wyłączeniem działalności wesołych miasteczek i parków rozrywki), taką jak:

– eksploatacja automatów do gier zręcznościowych, nawet na monety,

– działalność parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania),

– transport rekreacyjny, np. działalność przystani jachtowych,

– obsługa stoków narciarskich,

– wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego stanowiącego integralną część działalności obiektu rekreacyjnego,

– działalność jarmarków i widowisk o charakterze rekreacyjnym,

– działalność plaż, włączając wynajmowanie przebieralni, szafek na ubrania, wypożyczanie leżaków itd.,

– organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: gry, pokazy, wystawy tematyczne i inne imprezy, poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni,

– działalność producentów i sponsorów przedstawień na żywo, innych niż artystyczne lub sportowe, organizowanych poza pomieszczeniami i innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni.

Podklasa ta nie obejmuje:

– działalności miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne), sklasyfikowanej w 93.29.A,

– działalności związanej z funkcjonowaniem kolejek linowych naziemnych i nadziemnych oraz wyciągów narciarskich, sklasyfikowanej w 49.39.Z,

– rejsów wycieczkowych wędkarskich, sklasyfikowanych w 50.10.Z, 50.30.Z,

– wynajmowania miejsc i obiektów krótkotrwałego zakwaterowania dla gości odwiedzających lasy i parki rekreacyjne oraz wynajmowania pól namiotowych, sklasyfikowanego w 55.30.Z,

– działalności kempingów, obozowisk, kempingów łowieckich i wędkarskich, sklasyfikowanej w 55.30.Z,

– działalności teatralnej, operowej, baletowej, musicalowej i innych, sklasyfikowanej w 90.01.Z,

– działalności grup cyrkowych, orkiestr i zespołów muzycznych, sklasyfikowanej w 90.01.Z,

– działalności indywidualnych artystów, takich jak: aktorzy, tancerze, piosenkarze, lektorzy lub prezenterzy, sklasyfikowanej w 90.01.Z.”;

3) w części 4 Klucze powiązań PKD 2004 – PKD 2007 oraz PKD 2007 – PKD 2004:

a) w tablicy Nr 1 Klucz powiązań PKD 2004 – PKD 2007 w sekcji O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała:

– symbol 92.34.Z Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana otrzymuje brzmienie:

PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

92.34.Z

Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

79.90.C*

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy rozrywkowe

85.52.Z*

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

dot. wyłącznie:

– działalności szkół tańca i instruktorów tańca

90.01.Z*

Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

dot. wyłącznie:

– działalności cyrkowej

90.02.Z*

Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

z wyłączeniem:

– działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy rozrywkowe,

– działalności szkół tańca i instruktorów tańca,

– działalności cyrkowej,

– imprez dla dzieci, działalności rodeo, strzelnic, pokazów sztucznych ogni itp.

93.29.A*

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

dot. wyłącznie:

– organizowania imprez dla dzieci, działalności rodeo, strzelnic itp., prowadzonej w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

 

 

93.29.B*

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– organizowania imprez dla dzieci, działalności rodeo, strzelnic itp., prowadzonej poza pomieszczeniami lub innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni

 

– symbol 92.62.Z Działalność związana ze sportem, pozostała otrzymuje brzmienie:

PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

92.62.Z

Działalność związana ze sportem, pozostała

79.90.C*

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy sportowe

85.51.Z*

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

dot. wyłącznie:

– działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych,

– działalności prowadzonej na własny rachunek przez profesjonalnych instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych

93.12.Z

Działalność klubów sportowych

dot. wyłącznie:

– działalności klubów sportowych

93.19.Z

Pozostała działalność związana ze sportem

z wyłączeniem:

– działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy sportowe,

– działalności szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych,

– działalności prowadzonej na własny rachunek przez profesjonalnych instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych,

– działalności klubów sportowych,

– działalności przystani jachtowych

93.29.B*

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– działalności przystani jachtowych

 

– symbol 92.72.Z Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana otrzymuje brzmienie:

PKD-2004

PKD-2007

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

92.72.Z

Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

78.10.Z*

Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

dot. wyłącznie:

– działalności biur i agencji castingowych

79.90.C*

Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy rekreacyjne

 

 

93.29.A*

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

z wyłączeniem:

– działalności biur i agencji castingowych,

– działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy rekreacyjne

93.29.B*

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

z wyłączeniem:

– działalności biur i agencji castingowych,

– działalności agencji rozprowadzających bilety na imprezy rekreacyjne

 

b) w tablicy Nr 2 Klucz powiązań PKD 2007 – PKD 2004 w sekcji R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją symbol 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna zastępuje się symbolami 93.29.A Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni i 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana w brzmieniu:

PKD-2007

PKD-2004

Symbol

Nazwa podklasy

Symbol

Nazwa podklasy

Opis zakresu podklasy

93.29.A

Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

92.34.Z*

Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– organizowania imprez dla dzieci, działalności rodeo, strzelnic itp., prowadzonej w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

92.72.Z*

Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– działalności rekreacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowanej, prowadzonej w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni

93.29.B

Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

92.34.Z*

Działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– organizowania imprez dla dzieci, działalności rodeo, strzelnic itp., prowadzonej poza pomieszczeniami lub innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni,

– pokazów sztucznych ogni

92.62.Z*

Działalność związana ze sportem, pozostała

dot. wyłącznie:

– działalności przystani jachtowych

92.72.Z*

Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana

dot. wyłącznie:

– działalności rekreacyjnej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, prowadzonej poza pomieszczeniami lub innymi miejscami o zamkniętej przestrzeni

 

§ 2. [Wnioski o wpis podmiotów]

1. Do wniosków o wpis podmiotów:

1) rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej,

2) wykonujących działalność gospodarczą, której przedmiot jest oznaczony kodem PKD 93.29.Z, i które po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia złożyły wniosek o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej

– stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Do podmiotów, które we wpisie, o którym mowa w § 1 pkt 2, jako oznaczenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej mają wskazany kod PKD 93.29.Z i które po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia nie złożyły wniosku o zmianę wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, nie dłużej niż przez 12 miesięcy.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA