reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Na podstawie art. 67 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wzór:

1) zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej / zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia.

§ 2.

Wzory dokumentów stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1804 oraz z 2019 r. poz. 2114) mogą być stosowane pod warunkiem dołączenia do nich:

1) informacji o nieobowiązywaniu pouczeń zawartych w tych wzorach oraz

2) pouczeń zawartych w odpowiadających im wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego rozporządzenia

- nie dłużej jednak niż przez okres 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.3)

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1501, 1553, 1579, 1798, 1901 i 2070 oraz z 2020 r. poz. 288.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1804 oraz z 2019 r. poz. 2114), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798 oraz z 2020 r. poz. 288, 875 i 1086) oraz ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 oraz z 2020 r. poz. 288).

Załącznik 1. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 lipca 2020 r. (poz. 1314)

Załącznik nr 1

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU ŚWIADCZEŃ Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ RENTY SOCJALNEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU ŚWIADCZEŃ Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ RENTY SOCJALNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO I WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO I WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO I WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO NA POCZET NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 62B UST. 2 PKT 2 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. – PRAWO BANKOWE, LUB INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH]

Załącznik nr 4

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO I WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO NA POCZET NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNEJ, O KTÓREJ MOWA W ART. 62B UST. 2 PKT 2 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997 R. - PRAWO BANKOWE, LUB INNYCH NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – PROTOKÓŁ ZAJĘCIA WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO ZWIĄZANEGO Z DOKUMENTEM]

Załącznik nr 5

WZÓR - PROTOKÓŁ ZAJĘCIA WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO ZWIĄZANEGO Z DOKUMENTEM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU INNEJ WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNEJ]

Załącznik nr 6

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU INNEJ WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZAPISANYCH NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB INNYM RACHUNKU ORAZ Z WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO]

Załącznik nr 7

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZAPISANYCH NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB INNYM RACHUNKU ORAZ Z WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTU]

Załącznik nr 8

WZÓR - PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – PROTOKÓŁ ZAJĘCIA AUTORSKIEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO I PRAWA POKREWNEGO LUB PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ/ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ]

Załącznik nr 9

WZÓR - PROTOKÓŁ ZAJĘCIA AUTORSKIEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO I PRAWA POKREWNEGO LUB PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ/ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ1)

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ]

Załącznik nr 10

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU POZOSTAŁYCH PRAW MAJĄTKOWYCH]

Załącznik nr 11

WZÓR - ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU POZOSTAŁYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [WZÓR – PROTOKÓŁ ZAJĘCIA I ODBIORU RUCHOMOŚCI]

Załącznik nr 12

WZÓR - PROTOKÓŁ ZAJĘCIA I ODBIORU RUCHOMOŚCI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lidia Bucka

Adwokat, doktor nauk prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama