reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU1)

z dnia 28 lipca 2020 r.

w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji

Na podstawie art. 40g ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o udostępnienie materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wniosku o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór wniosku o umożliwienie okresowego korzystania z usług systemu ASG-EUPOS, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) sposób wydawania licencji oraz wzór licencji określającej zakres uprawnień licencjobiorcy do:

a) wykorzystywania udostępnionych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia,

b) okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

7) wzór Dokumentu Obliczenia Opłaty, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 2.

1. Licencja jest wydawana w odniesieniu do pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub innego materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej "materiałami zasobu", lub wielu materiałów zasobu objętych jednym wnioskiem o udostępnienie materiałów zasobu, jeżeli zakres uprawnień do korzystania z każdego z tych materiałów jest jednakowy.

2. Licencja otrzymuje numer składający się z 3 członów oddzielonych znakiem podkreślenia, z których:

1) pierwszy człon jest ciągiem znaków określających oznaczenie kancelaryjne wniosku o udostępnienie materiału zasobu;

2) drugi człon jest identyfikatorem TERYT jednostki podziału terytorialnego kraju, która należy do właściwości miejscowej organu udzielającego licencji; w przypadku licencji wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju treścią drugiego członu numeru licencji są litery PL zamiast identyfikatora TERYT;

3) trzeci człon określa oznaczenie zakresu uprawnień do wykorzystywania udostępnionych materiałów zasobu, odpowiednio:

a) N - dla licencji udzielanej w przypadku udostępnienia materiałów zasobu w postaci elektronicznej w celach i podmiotom, o których mowa w art. 40a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej "ustawą",

b) P - dla licencji udzielanej w przypadku udostępnienia materiałów zasobu w trybie przepisów wymienionych w art. 40a ust. 2 pkt 4 ustawy,

c) G0 - dla licencji udzielanej w przypadku pierwszego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 5 ustawy,

d) G1 - dla licencji udzielanej w przypadku każdego kolejnego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 5 ustawy,

e) CL1 - dla licencji udzielanej w przypadku udostępnienia materiałów zasobu podmiotowi dla jego potrzeb własnych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet, lub gdy dane rejestru cen nieruchomości są udostępniane rzeczoznawcom majątkowym w celu wykonania przez nich wyceny nieruchomości,

f) CL2 - dla licencji udzielanej w przypadku udostępnienia materiałów zasobu podmiotowi dla dowolnych potrzeb,

g) ASG - dla licencji upoważniającej do okresowego korzystania z systemu ASG-EUPOS.

§ 3.

Traci moc rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 434).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2020 r.

Minister Rozwoju: J. Emilewicz


1) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rozwoju
z dnia 28 lipca 2020 r. (poz. 1322)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW CENTRALNEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYRYSU Z OPERATU EWIDENCYJNEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR - WNIOSEK O WYDANIE WYPISU LUB WYRYSU Z OPERATU EWIDENCYJNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU ASG-EUPOS]

Załącznik nr 5

WZÓR - WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z USŁUG SYSTEMU ASG-EUPOS

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO]

Załącznik nr 6

WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO WYKORZYSTYWANIA UDOSTĘPNIONYCH MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASG-EUPOS]

Załącznik nr 7

WZÓR LICENCJI OKREŚLAJĄCEJ ZAKRES UPRAWNIEŃ LICENCJOBIORCY DO OKRESOWEGO KORZYSTANIA Z SYSTEMU ASG-EUPOS

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY]

Załącznik nr 8

Część dotycząca wniosków, o których mowa w art. 40e ust. 1 pkt 2 lit. a - c oraz lit. e i f ustawy1

WZÓR - DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY

infoRgrafika

Część dotycząca zgłoszenia prac geodezyjnych lub jego uzupełnienia

WZÓR - DOKUMENT OBLICZENIA OPŁATY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Wajda

Księgowa, właścicielka biura rachunkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama