Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2020 poz. 1626

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 14 września 2020 r.

w sprawie wzorów deklaracji o podatku od towarów i usług od podmiotów innych niż zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 99 ust. 14 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065 i 1106) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory deklaracji o podatku od towarów i usług]

Określa się wzory:

1) deklaracji o podatku od towarów i usług (VAT-8), o której mowa w art. 99 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) deklaracji o podatku od towarów i usług (VAT-9M), o której mowa w art. 99 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów]

Wzory, o których mowa w § 1, stosuje się począwszy od rozliczeń za październik 2020 r.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.2)

Minister Finansów: T. Kościński


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 października 2019 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2104), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520 oraz z 2020 r. poz. 568 i 1086).

Załącznik 1. [VAT-8]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 14 września 2020 r. (poz. 1626)

Załącznik nr 1

VAT-8

infoRgrafika

Załącznik 2. [VAT-9M]

Załącznik nr 2

VAT-9M

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-22
  • Data wejścia w życie: 2020-10-01
  • Data obowiązywania: 2020-10-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw