Kategorie

Dziennik Ustaw

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 2 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 350), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 1928 i 2558);

2) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 2220);

3) rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 533).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 1928 i 2558), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 2220), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 533), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.".

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 2 lipca 2021 r. (poz. 1375)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej

Na podstawie art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2019 r. poz. 2204 oraz z 2021 r. poz. 1177) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się sądy rejonowe prowadzące księgi wieczyste oraz obszary ich właściwości miejscowej:

1) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku:

a) Sąd Rejonowy w Białymstoku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Sokółce - dla obszaru właściwości tego Sądu;

2) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej:

a) Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Cieszynie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Żywcu - dla obszaru właściwości tego Sądu;

3) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy:

a) Sąd Rejonowy w Bydgoszczy - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Inowrocławiu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Mogilnie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Szubinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Świeciu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Tucholi - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Żninie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

4) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie:

a) Sąd Rejonowy w Częstochowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Lublińcu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Myszkowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d)1) Sąd Rejonowy w Zawierciu - dla obszaru właściwości tego Sądu;

d) (uchylona);2)

5) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Elblągu:

a) Sąd Rejonowy w Braniewie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Działdowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Elblągu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Iławie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Ostródzie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

6) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku:

a) Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku - dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku,

b) Sąd Rejonowy w Gdyni - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kartuzach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Kościerzynie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Kwidzynie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Malborku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Sopocie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Tczewie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy w Wejherowie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gliwicach:

a) Sąd Rejonowy w Gliwicach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) (uchylona),3)

c) (uchylona),3)

d) Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) (uchylona),3)

f) Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) (uchylona),3)

h) Sąd Rejonowy w Zabrzu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) (uchylona);3)

8) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim:

a) Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Słubicach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Strzelcach Krajeńskich - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Sulęcinie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:

a) Sąd Rejonowy w Bolesławcu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Lubaniu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Zgorzelcu - dla obszaru właściwości tego Sądu;

10) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kaliszu:

a) Sąd Rejonowy w Jarocinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Kaliszu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kępnie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Krotoszynie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Pleszewie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

11) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach:

a)4) Sąd Rejonowy w Będzinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

a) (uchylona),5)

b) Sąd Rejonowy w Bytomiu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Chorzowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d)4) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) (uchylona),5)

e)4) Sąd Rejonowy w Jaworznie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) (uchylona),5)

f) Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach - dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach,

g) Sąd Rejonowy w Mikołowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Mysłowicach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Pszczynie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich - dla obszaru właściwości tego Sądu,

k)4) Sąd Rejonowy w Sosnowcu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

k) (uchylona),5)

l) Sąd Rejonowy w Tychach - dla obszaru właściwości tego Sądu;

12) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Kielcach:

a) Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju - dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego w Staszowie z obszaru gmin Oleśnica i Szydłów,

b) Sąd Rejonowy w Jędrzejowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kielcach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Końskich - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Opatowie - dla obszaru właściwości tego Sądu, z wyjątkiem gmin Ożarów i Tarłów,

f) Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Pińczowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Sandomierzu - dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego w Opatowie z obszaru gmin Ożarów i Tarłów,

i) Sąd Rejonowy w Staszowie - dla obszaru właściwości tego Sądu, z wyjątkiem gmin Oleśnica i Szydłów,

j) Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

k) Sąd Rejonowy w Starachowicach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

l) Sąd Rejonowy we Włoszczowie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

13) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koninie:

a) Sąd Rejonowy w Kole - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Koninie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Słupcy - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Turku - dla obszaru właściwości tego Sądu;

14) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie:

a) Sąd Rejonowy w Białogardzie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kołobrzegu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Koszalinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Sławnie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Szczecinku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Wałczu - dla obszaru właściwości tego Sądu;

15) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie:

a) Sąd Rejonowy w Chrzanowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie - dla obszaru właściwości tego Sądu, z wyjątkiem części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza oraz gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś i Zielonki,

c) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie - dla obszaru właściwości tego Sądu, z wyjątkiem części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta oraz gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

d) Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie - dla obszaru właściwości:

- tego Sądu,

- Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Krowodrza oraz gmin: Jerzmanowice-Przeginia, Wielka Wieś i Zielonki,

- Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Nowa Huta oraz gminy Kocmyrzów-Luborzyca,

- Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z obszaru części miasta Kraków w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz gmin Skała i Sułoszowa,

e) Sąd Rejonowy w Miechowie - dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie z obszaru gmin Iwanowice i Michałowice,

f) Sąd Rejonowy w Myślenicach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Olkuszu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Oświęcimiu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy w Wadowicach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

k) Sąd Rejonowy w Wieliczce - dla obszaru właściwości tego Sądu;

16) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Krośnie:

a) Sąd Rejonowy w Brzozowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Jaśle - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Krośnie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Lesku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Sanoku - dla obszaru właściwości tego Sądu;

17) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy:

a) Sąd Rejonowy w Głogowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Jaworze - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Legnicy - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Lubinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Złotoryi - dla obszaru właściwości tego Sądu;

18) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie:

a) Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Chełmie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kraśniku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Lubartowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) (uchylona),6)

h) Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Puławach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

k) Sąd Rejonowy w Rykach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

l) Sąd Rejonowy we Włodawie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

19) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łomży:

a) Sąd Rejonowy w Grajewie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Łomży - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Zambrowie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

20) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:

a) Sąd Rejonowy w Brzezinach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Kutnie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Łęczycy - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi - dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

e) Sąd Rejonowy w Łowiczu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Pabianicach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Skierniewicach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Zgierzu - dla obszaru właściwości tego Sądu;

21) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Nowym Sączu:

a) Sąd Rejonowy w Gorlicach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Limanowej - dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego w Nowym Targu z obszaru gminy Rabka-Zdrój,

c) Sąd Rejonowy w Nowym Sączu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Nowym Targu - dla obszaru właściwości tego Sądu, z wyjątkiem gminy Rabka-Zdrój,

e) Sąd Rejonowy w Zakopanem - dla obszaru właściwości tego Sądu;

22) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Olsztynie:

a) Sąd Rejonowy w Bartoszycach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Biskupcu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Giżycku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Kętrzynie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Lidzbarku Warmińskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Mrągowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Nidzicy - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Olsztynie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Piszu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy w Szczytnie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

23) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Opolu:

a) Sąd Rejonowy w Brzegu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Głubczycach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Kluczborku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Nysie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Oleśnie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Opolu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Prudniku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich - dla obszaru właściwości tego Sądu;

24) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Ostrołęce:

a) Sąd Rejonowy w Ostrołęce - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Przasnyszu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Pułtusku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Wyszkowie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

25) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim:

a) Sąd Rejonowy w Bełchatowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Opocznie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Radomsku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim - dla obszaru właściwości tego Sądu;

26) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Płocku:

a) Sąd Rejonowy w Ciechanowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Gostyninie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Mławie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Płocku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Płońsku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Sierpcu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Sochaczewie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Żyrardowie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

27) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu:

a) Sąd Rejonowy w Chodzieży - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Gnieźnie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Gostyniu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wielkopolskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Kościanie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Lesznie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Obornikach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy w Pile - dla obszaru właściwości tego Sądu,

j) Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu - dla obszaru właściwości:

- tego Sądu,

- Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,

- Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

k) Sąd Rejonowy w Rawiczu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

l) Sąd Rejonowy w Szamotułach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

m) Sąd Rejonowy w Śremie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

n) Sąd Rejonowy w Środzie Wielkopolskiej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

o) Sąd Rejonowy w Trzciance - dla obszaru właściwości tego Sądu,

p) Sąd Rejonowy w Wągrowcu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

q) Sąd Rejonowy w Wolsztynie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

r) Sąd Rejonowy we Wrześni - dla obszaru właściwości tego Sądu,

s) Sąd Rejonowy w Złotowie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

28) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Przemyślu:

a) Sąd Rejonowy w Jarosławiu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Lubaczowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Przemyślu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Przeworsku - dla obszaru właściwości tego Sądu;

29) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Radomiu:

a) Sąd Rejonowy w Grójcu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Kozienicach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Lipsku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Przysusze - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Radomiu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Szydłowcu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Zwoleniu - dla obszaru właściwości tego Sądu;

29a)7) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku:

a) Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Raciborzu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Rybniku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Żorach - dla obszaru właściwości tego Sądu;

30) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rzeszowie:

a) Sąd Rejonowy w Dębicy - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Leżajsku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Łańcucie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Ropczycach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Rzeszowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Strzyżowie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

31) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Siedlcach:

a) Sąd Rejonowy w Garwolinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

aa)8) Sąd Rejonowy w Łukowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Siedlcach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Sokołowie Podlaskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Węgrowie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

32) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sieradzu:

a) Sąd Rejonowy w Łasku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Sieradzu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Wieluniu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli - dla obszaru właściwości tego Sądu;

33) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku:

a) Sąd Rejonowy w Bytowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Chojnicach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Człuchowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Lęborku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Miastku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Słupsku - dla obszaru właściwości tego Sądu;

33a)9) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Sosnowcu:

a) Sąd Rejonowy w Będzinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Jaworznie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Sosnowcu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Zawierciu - dla obszaru właściwości tego Sądu;

34) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Suwałkach:

a) Sąd Rejonowy w Augustowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Ełku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Olecku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Suwałkach - dla obszaru właściwości tego Sądu;

35) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie:

a) Sąd Rejonowy w Choszcznie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Goleniowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Gryficach - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Gryfinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Łobzie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Myśliborzu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy w Stargardzie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

i) Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie - dla obszaru właściwości tego Sądu i Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie,

j) Sąd Rejonowy w Świnoujściu - dla obszaru właściwości tego Sądu;

36) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy:

a) Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Kłodzku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Świdnicy - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich - dla obszaru właściwości tego Sądu;

37) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu:

a) Sąd Rejonowy w Kolbuszowej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Mielcu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Nisku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Stalowej Woli - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu - dla obszaru właściwości tego Sądu;

38) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Tarnowie:

a) Sąd Rejonowy w Bochni - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Brzesku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Tarnowie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

39) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu:

a) Sąd Rejonowy w Brodnicy - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Chełmnie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Golubiu-Dobrzyniu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Grudziądzu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Toruniu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Wąbrzeźnie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

40) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie i Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Piasecznie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Pruszkowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - dla obszaru właściwości:

- tego Sądu,

- Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

- Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

- Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie,

- Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

- Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie,

- Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie;

41) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie:

a) Sąd Rejonowy w Legionowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Otwocku - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Wołominie - dla obszaru właściwości tego Sądu;

42) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Włocławku:

a) Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Lipnie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Radziejowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Rypinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy we Włocławku - dla obszaru właściwości tego Sądu;

43) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu:

a) Sąd Rejonowy w Miliczu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Oleśnicy - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Oławie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Strzelinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Trzebnicy - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Wołowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

h) Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu - dla obszaru właściwości:

- tego Sądu,

- Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

- Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu;

44) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu:

a) Sąd Rejonowy w Biłgoraju - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Hrubieszowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy w Krasnymstawie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Zamościu - dla obszaru właściwości tego Sądu;

45) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zielonej Górze:

a) Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim - dla obszaru właściwości tego Sądu,

b) Sąd Rejonowy w Nowej Soli - dla obszaru właściwości tego Sądu,

c) Sąd Rejonowy w Świebodzinie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

d) Sąd Rejonowy we Wschowie - dla obszaru właściwości tego Sądu,

e) Sąd Rejonowy w Zielonej Górze - dla obszaru właściwości tego Sądu,

f) Sąd Rejonowy w Żaganiu - dla obszaru właściwości tego Sądu,

g) Sąd Rejonowy w Żarach - dla obszaru właściwości tego Sądu.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 1394).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


1) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 2.

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 533), które wejdzie w życie z dniem 1 września 2021 r.

3) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 1928 i 2558), które weszło w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

4) W tym brzmieniu obowiązuje do wejścia w życie zmiany, o której mowa w odnośniku 5.

5) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. poz. 2220), które weszło w życie z dniem 1 grudnia 2019 r.

7) Dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 6.

9) Dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-07-28
  • Data obowiązywania: 2021-07-28

Dziennik Ustaw