Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu 11 lipca 2021 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. z 2020 r. poz. 764) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Gminy, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu]

Rozporządzenie określa gminy, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.

§ 2. [Wykaz gmin]

Wykaz gmin, o których mowa w § 1, poszkodowanych w wyniku działania intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi, które miały miejsce 11 lipca 2021 r., jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Rozporządzenie stosuje się przez okres 24 miesięcy od dnia jego wejścia w życie.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WYKAZ GMIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU DZIAŁANIA INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I POWODZI, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE 11 LIPCA 2021 R., W KTÓRYCH STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY ODBUDOWY, REMONTÓW I ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 lipca 2021 r. (poz. 1386)

WYKAZ GMIN POSZKODOWANYCH W WYNIKU DZIAŁANIA INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH I POWODZI, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE 11 LIPCA 2021 R., W KTÓRYCH STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY ODBUDOWY, REMONTÓW I ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU DZIAŁANIA ŻYWIOŁU

LP.

WOJEWÓDZTWO

LP.

NAZWA GMINY

1

2

3

4

1

MAŁOPOLSKIE

1

KORZENNA

2

ŁOSOSINA DOLNA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-31
  • Data obowiązywania: 2021-07-31
  • Dokument traci ważność: 2023-08-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw