REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2418

USTAWA

z dnia 29 września 2022 r.

o przedłużeniu kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Kadencja]

Kadencja:

1) rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw,

2) rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy,

3) wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

- która upływa w 2023 r., ulega przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Art. 2. [Kodeks wyborczy]

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 373 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Ustalenie liczby radnych dla każdej rady następuje na podstawie liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego rozpoczęcie okresu, o którym mowa w art. 374.";

2) w art. 374 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Zarządzenie wojewody ustalające liczbę radnych wybieranych do rad ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym i podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, w każdej gminie nie wcześniej niż na 6 miesięcy i nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji.".

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-24
  • Data wejścia w życie: 2022-12-09
  • Data obowiązywania: 2022-12-09
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA