REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2729

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 grudnia 2022 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza Służby Więziennej, zwanego dalej „funkcjonariuszem".

§ 2. [Grupy zaszeregowania oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia]

Ustala się grupy zaszeregowania oraz odpowiadające im mnożniki przeciętnego uposażenia stanowiące uposażenie zasadnicze funkcjonariusza, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej]

1. Grupy zaszeregowania poszczególnych stanowisk służbowych funkcjonariuszy do odpowiednich grup uposażenia zasadniczego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej są określone w tabelach stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Kwoty uposażenia zasadniczego funkcjonariusza zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 4. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1456 oraz z 2022 r. poz. 649 i 662).

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 18 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2729)

Załącznik nr 1

GRUPY ZASZEREGOWANIA ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM MNOŻNIKI PRZECIĘTNEGO UPOSAŻENIA STANOWIĄCE UPOSAŻENIE ZASADNICZE FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Grupa zaszeregowania

Mnożniki przeciętnego uposażenia

41

1,3589

40

1,2269

39

1,1267

38

1,0535

37

0,9803

36

0,9053

35

0,8779

34

0,8410

33

0,8303

32

0,7620

31

0,7564

30

0,7511

29

0,7204

28

0,7152

27

0,6903

26

0,6808

25

0,6550

24

0,6548

23

0,6290

22

0,6247

21

0,6208

20

0,6000

19

0,5960

18

0,5874

17

0,5836

16

0,5623

15

0,5436

14

0,5402

13

0,5386

12

0,5313

11

0,5167

10

0,5172

9

0,5008

8

0,4932

7

0,4881

6

0,4746

5

0,4650

4

0,4487

3

0,4355

2

0,4117

1

0,1757

Załącznik 2. [GRUPY ZASZEREGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załącznik nr 2

GRUPY ZASZEREGOWANIA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH FUNKCJONARIUSZY DO ODPOWIEDNICH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Tabela 1

Centralny Zarząd Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Grupy zaszeregowania

Stanowisko służbowe

1

oficerski

41

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

2

oficerski

40

zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

3

oficerski

37

dyrektor biura

4

oficerski

37

główny księgowy Służby Więziennej

5

oficerski

36

główny księgowy Centralnego Zarządu Służby Więziennej

6

oficerski

36

naczelny lekarz więziennictwa

7

oficerski

36

zastępca dyrektora biura

8

oficerski

36

naczelnik wydziału

9

oficerski

33

kierownik zespołu

10

oficerski

33

doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

11

oficerski

31

radca prawny

12

oficerski

31

legislator

13

oficerski

31

główny kontroler

14

oficerski

28

starszy kontroler

15

oficerski

22

kontroler

16

oficerski

17

młodszy kontroler

17

oficerski

31

starszy specjalista

18

oficerski

28

specjalista

19

oficerski

22

starszy inspektor

20

oficerski

17

inspektor

21

oficerski

10

młodszy inspektor

22

chorążego

31

radca prawny

23

chorążego

31

legislator

24

chorążego

10

młodszy inspektor

25

chorążego

10

starszy instruktor

26

chorążego

7

instruktor

27

chorążego

5

młodszy instruktor

28

podoficerski

6

starszy kierowca

29

podoficerski

5

kierowca

30

podoficerski

4

starszy referent

31

podoficerski

2

referent

32

podoficerski

1

młodszy referent

Tabela 2

Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Grupy zaszeregowania

Stanowisko służbowe

1

oficerski

40

Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej

2

oficerski

39

zastępca Szefa Inspektoratu

Wewnętrznego Służby Więziennej

3

oficerski

38

Dyrektor Biura Inspektoratu

Wewnętrznego Służby Więziennej

4

oficerski

37

naczelnik wydziału

5

oficerski

35

radca prawny

6

oficerski

35

starszy specjalista

7

oficerski

28

specjalista

8

oficerski

22

starszy inspektor

9

oficerski

17

inspektor

10

oficerski

10

młodszy inspektor

11

chorążego

35

radca prawny

12

chorążego

10

młodszy inspektor

13

chorążego

10

starszy instruktor

14

chorążego

7

instruktor

15

chorążego

5

młodszy instruktor

16

podoficerski

6

starszy kierowca

17

podoficerski

5

kierowca

18

podoficerski

4

starszy referent

19

podoficerski

2

referent

20

podoficerski

1

młodszy referent

Tabela 3

Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Grupy zaszeregowania

Stanowisko służbowe

1

oficerski

37

dyrektor okręgowy Służby Więziennej

2

oficerski

33

zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej

3

oficerski

31

główny księgowy

4

oficerski

24

naczelny lekarz

5

oficerski

20

kierownik zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

6

oficerski

19

zastępca kierownika zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

7

oficerski

16

starszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

8

oficerski

15

asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

9

oficerski

11

młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

10

oficerski

15

starszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

11

oficerski

12

psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

12

oficerski

11

młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

13

oficerski

6

starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

14

oficerski

5

pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

15

oficerski

4

młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

16

oficerski

24

radca prawny

17

oficerski

19

starszy kontroler

18

oficerski

17

kontroler

19

oficerski

14

młodszy kontroler

20

oficerski

24

kierownik zespołu

21

oficerski

22

specjalista

22

oficerski

17

starszy inspektor

23

oficerski

14

inspektor

24

oficerski

9

młodszy inspektor

25

chorążego

24

radca prawny

26

chorążego

11

młodszy asystent (lekarz) zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

27

chorążego

11

młodszy psycholog zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

28

chorążego

6

starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

29

chorążego

5

pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

30

chorążego

4

młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

31

chorążego

9

młodszy inspektor

32

chorążego

9

starszy instruktor

33

chorążego

6

instruktor

34

chorążego

4

młodszy instruktor

35

podoficerski

6

starsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

36

podoficerski

5

pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

37

podoficerski

4

młodsza pielęgniarka zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy

38

podoficerski

6

starszy kierowca

39

podoficerski

5

kierowca

40

podoficerski

3

starszy referent

41

podoficerski

2

referent

42

podoficerski

1

młodszy referent

Wydziały Zamiejscowe Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej przy okręgowych inspektoratach Służby Więziennej

43

oficerski

36

naczelnik wydziału zamiejscowego

44

oficerski

22

specjalista

45

oficerski

17

starszy inspektor

46

oficerski

14

inspektor

47

oficerski

9

młodszy inspektor

48

chorążego

24

radca prawny

49

chorążego

9

młodszy inspektor

50

chorążego

9

starszy instruktor

51

chorążego

6

instruktor

52

chorążego

4

młodszy instruktor

53

podoficerski

6

starszy kierowca

54

podoficerski

5

kierowca

55

podoficerski

3

starszy referent

56

podoficerski

2

referent

57

podoficerski

1

młodszy referent

Tabela 4

Uczelnia Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Grupy zaszeregowania

Stanowisko służbowe

1

oficerski

40

Rektor-Komendant uczelni Służby Więziennej

2

oficerski

39

prorektor uczelni Służby Więziennej

3

oficerski

39

kanclerz

4

oficerski

33

zastępca kanclerza

5

oficerski

35

profesor

6

oficerski

33

profesor uczelni

7

oficerski

33

główny księgowy

8

oficerski

32

kierownik działu

9

oficerski

28

zastępca kierownika działu

10

oficerski

27

adiunkt

11

oficerski

26

starszy kustosz dyplomowany

12

oficerski

21

kustosz dyplomowany

13

oficerski

25

radca prawny

14

oficerski

20

starszy wykładowca

15

oficerski

17

wykładowca

16

oficerski

13

młodszy wykładowca

17

oficerski

17

asystent

18

oficerski

13

adiunkt biblioteczny

19

oficerski

13

lektor

20

oficerski

17

dowódca kompanii

21

oficerski

28

starszy specjalista

22

oficerski

26

specjalista

23

oficerski

17

starszy inspektor

24

oficerski

14

inspektor

25

oficerski

16

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

26

oficerski

13

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

27

oficerski

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

28

oficerski

9

młodszy inspektor

29

oficerski

9

asystent biblioteczny

30

oficerski

6

starsza pielęgniarka

31

oficerski

5

pielęgniarka

32

oficerski

4

młodsza pielęgniarka

33

oficerski

6

starszy ratownik medyczny

34

oficerski

5

ratownik medyczny

35

oficerski

4

młodszy ratownik medyczny

36

chorążego

25

radca prawny

37

chorążego

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

38

chorążego

9

młodszy inspektor

39

chorążego

12

starszy instruktor

40

chorążego

9

instruktor

41

chorążego

6

młodszy instruktor

42

chorążego

6

starsza pielęgniarka

43

chorążego

5

pielęgniarka

44

chorążego

4

młodsza pielęgniarka

45

chorążego

6

starszy ratownik medyczny

46

chorążego

5

ratownik medyczny

47

chorążego

4

młodszy ratownik medyczny

48

chorążego

5

szef kuchni

49

podoficerski

8

technik

50

podoficerski

6

starszy kierowca

51

podoficerski

5

kierowca

52

podoficerski

6

starszy magazynier

53

podoficerski

5

szef kuchni

54

podoficerski

5

konserwator

55

podoficerski

5

magazynier

56

podoficerski

6

starsza pielęgniarka

57

podoficerski

5

pielęgniarka

58

podoficerski

4

młodsza pielęgniarka

59

podoficerski

6

starszy ratownik medyczny

60

podoficerski

5

ratownik medyczny

61

podoficerski

4

młodszy ratownik medyczny

62

podoficerski

3

starszy referent

63

podoficerski

2

referent

64

podoficerski

1

młodszy referent

Tabela 5

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodki szkolenia Służby Więziennej, ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Grupy zaszeregowania

Stanowisko służbowe

1

oficerski

37

komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

2

oficerski

35

zastępca komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

3

oficerski

35

komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej

4

oficerski

30

zastępca komendanta ośrodka szkolenia

Służby Więziennej

5

oficerski

30

komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej

6

oficerski

26

zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej

7

oficerski

26

główny księgowy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; główny księgowy ośrodka szkolenia Służby Więziennej

8

oficerski

21

główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej

9

oficerski

21

kierownik zakładu

10

oficerski

21

kierownik oddziału zamiejscowego

11

oficerski

20

kierownik ambulatorium

12

oficerski

20

kierownik działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej; kierownik działu ośrodka szkolenia Służby Więziennej

13

oficerski

16

kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej

14

oficerski

16

zastępca kierownika działu Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej

15

oficerski

18

radca prawny

16

oficerski

18

starszy wykładowca

17

oficerski

16

wykładowca

18

oficerski

11

młodszy wykładowca

19

oficerski

16

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

20

oficerski

13

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

21

oficerski

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

22

oficerski

13

dowódca kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca kompanii ośrodka szkolenia Służby Więziennej

23

oficerski

12

dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej

24

oficerski

9

zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej

25

oficerski

15

kierownik zespołu

26

oficerski

14

specjalista

27

oficerski

12

starszy inspektor

28

oficerski

11

inspektor

29

oficerski

9

młodszy inspektor

30

oficerski

6

starsza pielęgniarka

31

oficerski

5

pielęgniarka

32

oficerski

4

młodsza pielęgniarka

33

oficerski

6

starszy ratownik medyczny

34

oficerski

5

ratownik medyczny

35

oficerski

4

młodszy ratownik medyczny

36

chorążego

18

radca prawny

37

chorążego

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

38

chorążego

9

młodszy inspektor

39

chorążego

9

starszy instruktor

40

chorążego

6

instruktor

41

chorążego

4

młodszy instruktor

42

chorążego

12

dowódca zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, dowódca zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej

43

chorążego

9

zastępca dowódcy zmiany Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, zastępca dowódcy zmiany ośrodka szkolenia Służby Więziennej

44

chorążego

6

starszy oddziałowy

45

chorążego

5

oddziałowy

46

chorążego

6

starsza pielęgniarka

47

chorążego

5

pielęgniarka

48

chorążego

4

młodsza pielęgniarka

49

chorążego

6

starszy ratownik medyczny

50

chorążego

5

ratownik medyczny

51

chorążego

4

młodszy ratownik medyczny

52

chorążego

5

szef kuchni

53

podoficerski

6

starszy oddziałowy

54

podoficerski

5

oddziałowy

55

podoficerski

6

technik

56

podoficerski

6

starszy kierowca

57

podoficerski

5

kierowca

58

podoficerski

6

starsza pielęgniarka

59

podoficerski

5

pielęgniarka

60

podoficerski

4

młodsza pielęgniarka

61

podoficerski

6

starszy ratownik medyczny

62

podoficerski

5

ratownik medyczny

63

podoficerski

4

młodszy ratownik medyczny

64

podoficerski

6

starszy magazynier

65

podoficerski

5

szef kuchni

66

podoficerski

5

konserwator

67

podoficerski

5

magazynier

68

podoficerski

3

starszy strażnik

69

podoficerski

2

strażnik

70

podoficerski

3

starszy referent

71

podoficerski

2

referent

72

podoficerski

1

młodszy referent

Tabela 6

Areszty śledcze, zakłady karne, podmioty lecznicze działające w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Lp.

Korpus

Grupy zaszeregowania

Stanowisko służbowe

1

oficerski

34

dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

2

oficerski

32

dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

3

oficerski

29

zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

4

oficerski

23

zastępca dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

5

oficerski

27

główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

6

oficerski

20

główny księgowy aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

7

oficerski

25

dyrektor szpitala

8

oficerski

20

kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

9

oficerski

18

kierownik ambulatorium aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

10

oficerski

20

ordynator

11

oficerski

23

kierownik oddziału powyżej 200 miejsc

12

oficerski

20

kierownik oddziału poniżej 200 miejsc

13

oficerski

20

kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

14

oficerski

18

kierownik działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

15

oficerski

16

kierownik domu matki i dziecka

16

oficerski

16

kierownik poradni lub pracowni

17

oficerski

16

kierownik ośrodka diagnostycznego

18

oficerski

20

kierownik apteki

19

oficerski

18

radca prawny

20

oficerski

18

zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego powyżej 600 miejsc

21

oficerski

16

zastępca kierownika działu aresztu śledczego lub zakładu karnego poniżej 600 miejsc

22

oficerski

16

starszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

23

oficerski

15

asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

24

oficerski

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

25

oficerski

15

dowódca zmiany

26

oficerski

11

zastępca dowódcy zmiany

27

oficerski

15

dowódca grupy interwencyjnej

28

oficerski

15

starszy wychowawca

29

oficerski

12

wychowawca

30

oficerski

11

młodszy wychowawca

31

oficerski

15

starszy psycholog

32

oficerski

12

psycholog

33

oficerski

11

młodszy psycholog

34

oficerski

16

kierownik zespołu

35

oficerski

15

specjalista

36

oficerski

12

starszy inspektor

37

oficerski

11

inspektor

38

oficerski

9

przełożona pielęgniarek

39

oficerski

8

pielęgniarka oddziałowa

40

oficerski

6

starsza pielęgniarka

41

oficerski

5

pielęgniarka

42

oficerski

4

młodsza pielęgniarka

43

oficerski

9

młodszy inspektor

44

oficerski

6

starszy ratownik medyczny

45

oficerski

5

ratownik medyczny

46

oficerski

4

młodszy ratownik medyczny

47

chorążego

18

radca prawny

48

chorążego

11

młodszy asystent (lekarz, farmaceuta, fizjoterapeuta)

49

chorążego

11

młodszy wychowawca

50

chorążego

11

młodszy psycholog

51

chorążego

9

młodszy inspektor

52

chorążego

15

dowódca zmiany

53

chorążego

15

dowódca grupy interwencyjnej

54

chorążego

11

zastępca dowódcy zmiany

55

chorążego

9

starszy instruktor

56

chorążego

6

instruktor

57

chorążego

4

młodszy instruktor

58

chorążego

8

starszy oddziałowy

59

chorążego

6

oddziałowy

60

chorążego

8

pielęgniarka oddziałowa

61

chorążego

6

starsza pielęgniarka

62

chorążego

5

pielęgniarka

63

chorążego

4

młodsza pielęgniarka

64

chorążego

6

starszy ratownik medyczny

65

chorążego

5

ratownik medyczny

66

chorążego

4

młodszy ratownik medyczny

67

chorążego

6

szef kuchni

68

chorążego

5

dowódca grupy konwojowej

69

podoficerski

8

starszy oddziałowy

70

podoficerski

6

oddziałowy

71

podoficerski

6

technik

72

podoficerski

6

technik medyczny

73

podoficerski

6

starszy kierowca

74

podoficerski

5

kierowca

75

podoficerski

8

pielęgniarka oddziałowa

76

podoficerski

6

starsza pielęgniarka

77

podoficerski

5

pielęgniarka

78

podoficerski

4

młodsza pielęgniarka

79

podoficerski

6

starszy ratownik medyczny

80

podoficerski

5

ratownik medyczny

81

podoficerski

4

młodszy ratownik medyczny

82

podoficerski

6

starszy magazynier

83

podoficerski

6

szef kuchni

84

podoficerski

5

magazynier

85

podoficerski

5

konserwator

86

podoficerski

5

dowódca grupy konwojowej

87

podoficerski

3

starszy strażnik

88

podoficerski

2

strażnik

89

podoficerski

3

starszy referent

90

podoficerski

2

referent

91

podoficerski

1

młodszy referent

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-12-22
  • Data wejścia w życie: 2022-12-23
  • Data obowiązywania: 2023-03-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA