REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 591

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Walaszczyki w Częstochowie (PLH240028)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Walaszczyki w Częstochowie]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Walaszczyki w Częstochowie (PLH2400282)), obejmujący obszar 23,46 ha, położony w województwie śląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2023/244 z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia szesnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2023) 607) (Dz. Urz. UE L 36 z 07.02.2023, str. 384).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WALASZCZYKI W CZĘSTOCHOWIE (PLH240028)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 10 marca 2023 r. (Dz. U. poz. 591)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WALASZCZYKI W CZĘSTOCHOWIE (PLH240028)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

322267,72

502069,50

2

322076,45

502057,42

3

322042,31

502055,98

4

322039,12

502018,94

5

322039,33

502015,45

6

322038,71

502011,34

7

322037,69

502007,71

8

322022,66

501979,61

9

322005,01

501921,44

10

322010,98

501821,37

11

321807,14

501810,70

12

321807,89

501793,16

13

321811,19

501721,80

14

321808,34

501715,51

15

321802,66

501711,52

16

321797,55

501707,71

17

321790,93

501706,39

18

321775,15

501704,19

19

321761,72

501705,76

20

321749,84

501708,59

21

321750,90

501691,24

22

321754,33

501655,27

23

321756,81

501622,75

24

321761,95

501562,23

25

321767,82

501551,23

26

321790,93

501541,33

27

321815,87

501535,09

28

321853,65

501533,99

29

321883,73

501534,36

30

321892,89

501529,62

31

321902,63

501529,77

32

321911,02

501533,07

33

321914,32

501532,17

34

321918,22

501529,92

35

321930,68

501528,12

36

321944,98

501519,68

37

321957,09

501502,44

38

321960,02

501488,14

39

322019,44

501486,30

40

322024,58

501451,09

41

322027,79

501443,00

42

322027,79

501436,81

43

322031,09

501431,65

44

322031,71

501425,05

45

322037,10

501419,89

46

322038,15

501416,30

47

322036,35

501414,20

48

322031,85

501412,10

49

322031,40

501408,05

50

322032,90

501400,56

51

322048,82

501401,24

52

322054,19

501401,75

53

322067,38

501402,20

54

322067,82

501393,48

55

322069,05

501389,15

56

322070,09

501380,89

57

322072,97

501369,13

58

322075,66

501362,74

59

322078,47

501361,13

60

322082,22

501360,23

61

322085,82

501359,63

62

322090,31

501360,53

63

322102,90

501360,83

64

322108,75

501360,53

65

322116,10

501359,33

66

322124,19

501357,98

67

322129,59

501359,63

68

322137,98

501365,93

69

322148,18

501375,82

70

322147,73

501383,62

71

322148,78

501389,31

72

322151,47

501390,66

73

322163,92

501392,01

74

322162,72

501404,30

75

322159,93

501469,43

76

322160,92

501484,20

77

322162,50

501494,01

78

322172,29

501499,39

79

322214,58

501502,81

80

322231,09

501504,64

81

322236,59

501504,28

82

322245,76

501500,98

83

322251,63

501495,47

84

322260,07

501489,24

85

322266,67

501486,30

86

322275,47

501484,84

87

322283,54

501485,20

88

322288,68

501484,47

89

322291,24

501482,64

90

322296,01

501481,17

91

322295,63

501501,10

92

322283,75

501651,18

93

322274,59

501871,03

94

322267,72

502069,501) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WALASZCZYKI W CZĘSTOCHOWIE (PLH240028)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK WALASZCZYKI W CZĘSTOCHOWIE (PLH240028)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WALASZCZYKI W CZĘSTOCHOWIE (PLH240028)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK WALASZCZYKI W CZĘSTOCHOWIE (PLH240028)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-29
  • Data wejścia w życie: 2023-04-13
  • Data obowiązywania: 2023-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA