REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 4 poz. 69

ZARZĄDZENIE Nr 7 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 stycznia 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 133 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 r. (M. P. Nr 82, poz. 1164) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 

„3) członkowie:

– Arkadiusz Czartoryski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Eugeniusz Wróbel Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa,

– Aleksander Szczygło Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,

– Jarosław Pinkas Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,

– Stanisław Komorowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

– Marian Banaś Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,

– Konrad Ciesiołkiewicz Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rzecznik Prasowy Rządu.”.

 

§ 2.
[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 20 stycznia 2006 r.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA