| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 133 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie Międzyresortowego Zespołu do Przygotowania Wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Międzyresortowy Zespół do Przygotowania Wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI w Rzeczypospolitej Polskiej w 2006 r., zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Prezesa Rady Ministrów.

§ 2.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie planu działań zmierzających do przygotowania i zabezpieczenia wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI;

2) współdziałanie z przedstawicielami Episkopatu Polski w sprawach pozostających w związku z przygotowaniem i zabezpieczeniem wizyty Jego Świątobliwości Papieża Benedykta XVI;

3) określenie zadań poszczególnych służb i organów państwowych w zakresie, o którym mowa w pkt 1, oraz nadzór nad ich realizacją;

4) koordynacja działań służb i organów, o których mowa w pkt 3, oraz zapewnienie ich współdziałania w zakresie przygotowania i zabezpieczenia wizyty;

5) informowanie środków masowego przekazu o stanie przygotowań do wizyty;

6) wnioskowanie do właściwych organów o podjęcie decyzji w sprawie zastosowania środków prawnych umożliwiających niezakłócony przebieg wizyty.

§ 3.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący

– Ludwik Dorn
Wiceprezes Rady Ministrów,
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;

2) zastępcy przewodniczącego:

 

– Zbigniew Derdziuk
Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

 

– Władysław Stasiak
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji;

3) członkowie:

– Arkadiusz Czartoryski
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

 

– Eugeniusz Wróbel
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Transportu i Budownictwa,

 

– Jarosław Pinkas
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia,

 

– Stanisław Komorowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,

 

– Marian Banaś
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów,

 

– Konrad Ciesiołkiewicz
Podsekretarz Stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Rzecznik Prasowy Rządu.

2. W pracach Zespołu uczestniczy zaproszony przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Przewodniczący może zapraszać inne osoby do udziału w pracach Zespołu.

§ 4.

1. Zespół działa kolegialnie.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu.

§ 5.

W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący może powoływać grupy robocze i zespoły doradcze.

§ 6.

Organy administracji rządowej, na wniosek przewodniczącego lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy w realizacji jego zadań.

§ 7.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 8.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 20 grudnia 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PolishProperty.eu

PolishProperty.eu to portal zajmujący się kompleksowo rynkiem nieruchomości w Polsce i pozostałych krajach UE.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »