reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 54 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 12 kwietnia 2006 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ministerstwu Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Środowiska (M. P. Nr 47, poz. 778, z późn. zm.2)).
§ 3.
[1] Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M. P. z 2002 r. Nr 47, poz. 693 oraz z 2003 r. Nr 32, poz. 425, Nr 36, poz. 510 i Nr 47, poz. 700.

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA]

Załącznik do zarządzenia nr 54 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2006 r. (poz. 307)

STATUT MINISTERSTWA ŚRODOWISKA

§ 1. Ministerstwo Środowiska, zwane dalej „Ministerstwem", zapewnia obsługę Ministra Środowiska, zwanego dalej „Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899), do spraw:

1) gospodarki wodnej;

2) środowiska.

§ 2. W skład Ministerstwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;

4) Departament Funduszy Ekologicznych;

5) Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko;

6) Departament Gospodarki Odpadami;

7) Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu;

8) Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu;

9) Departament Gospodarki Wodnej;

10) Departament Prawny;

11) Departament Edukacji i Promocji Zrównoważonego Rozwoju;

12) Biuro Budżetu Resortu;

13) Biuro Administracyjno-Finansowe;

14) Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;

15) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu gospodarka wodna zapewnia w szczególności Departament Gospodarki Wodnej.

§ 4. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu środowisko zapewniają w szczególności:

1) Departament Geologii i Koncesji Geologicznych;

2) Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu;

3) Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko.

§ 5. Bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra sprawuje Minister.

[1] Zarządzenie wchodzi w życie 19 kwietnia 2006 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grupa Deweloperska GEO

Grupa Deweloperska GEO to holding kilkunastu spółek, prowadzących aktywną działalność na terenie trzech polskich aglomeracji: Krakowa, Wrocławia i Katowic.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama