reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

z dnia 6 czerwca 2005 r.

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Japonii o przyznaniu japońskiej pomocy kulturalnej Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego

Ambasador Nadzwyczajny
i Pełnomocny Japonii
w Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
Podsekretarz Stanu
Bogusław W. Zaleski

Ekscelencjo,

Mam zaszczyt nawiązać do niedawnych rozmów prowadzonych między przedstawicielami Rządu Japonii i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących dostarczenia sprzętu do nauki języka japońskiego (zwanego dalej „sprzętem”) dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (zwanej dalej „odbiorcą Grantu”) i zaproponować w imieniu Rządu Japonii następujące ustalenia:

1. Pragnąc przyczynić się do promocji kulturalnej w Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Japonii – zgodnie ze stosownymi prawami i przepisami Japonii – przyzna Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej dotację w wysokości do czterdziestu pięciu milionów stu tysięcy jenów (¥ 45 100 000) (zwaną dalej „Grantem”).

2. Grant zostanie udostępniony od daty wejścia w życie niniejszych ustaleń do dnia 31 marca 2006 r. Okres ten może być przedłużony za obustronnym porozumieniem pomiędzy odpowiednimi organami obydwu Rządów.

3. (1) Grant zostanie spożytkowany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w sposób właściwy i wyłącznie dla celów zakupu sprzętu produkcji japońskiej lub polskiej oraz usług związanych z nabyciem takich produktów, w tym transportu sprzętu do portów Rzeczypospolitej Polskiej.

(2) Bez względu na postanowienia powyższego podpunktu (1), jeśli obydwa Rządy uznają to za wskazane, w ramach niniejszego Grantu może być zakupiony sprzęt wyprodukowany w krajach innych niż Japonia lub Rzeczpospolita Polska.

4. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ zawrze kontrakty w jenach japońskich z obywatelami Japonii w celu zakupu sprzętu i usług wymienionych w punkcie 3 (określenie „obywatele japońscy” używane w niniejszych ustaleniach oznacza osoby fizyczne lub prawne Japonii pozostające pod zarządem osób fizycznych Japonii). Kontrakty te zostaną zweryfikowane przez Rząd Japonii pod kątem zgodności z Grantem.

5. (1) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ, po dokonaniu odpowiednich ustaleń bankowych, otworzy rachunek w banku japońskim wskazanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ, do wykorzystania wyłącznie przy realizacji Grantu, w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

(2) Rząd Japonii dokona zapłaty w jenach japońskich, pokrywając w ten sposób zobowiązania zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub przez wyznaczony przez niego organ w ramach zweryfikowanych kontraktów wymienionych w powyższym punkcie 4 (zwanych dalej „kontraktami zweryfikowanymi”), na rachunek wymieniony w powyższym podpunkcie (1), z chwilą gdy wnioski o dokonanie wypłaty zostaną przedłożone Rządowi Japonii przez bank wymieniony w podpunkcie (1), zgodnie z upoważnieniem do wypłaty wydanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ.

6. (1) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmie konieczne środki:

(a) by zapewnić natychmiastowy rozładunek i odprawę celną sprzętu w portach wyładunku w Rzeczypospolitej Polskiej oraz transport krajowy sprzętu;

(b) by spowodować, aby opłaty celne, podatki krajowe i inne opłaty fiskalne, które mogłyby zostać nałożone w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z dostawą sprzętu i usług w ramach Grantu, zostały uregulowane przez odbiorcę Grantu;

(c) by zapewnić obywatelom japońskim wykonującym usługi w związku z dostawą sprzętu i usług w ramach zweryfikowanych kontraktów wszelkie niezbędne ułatwienia dla umożliwienia ich wjazdu do Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu w celu wykonania prac;

(d) by zapewnić właściwą i skuteczną konserwację i wykorzystanie sprzętu oraz

(e) by pokryć wszelkie koszty, inne niż te pokrywane w ramach Grantu, niezbędne dla realizacji Grantu.

(2) W odniesieniu do ubezpieczenia przewozowego i morskiego sprzętu zakupionego w ramach Grantu Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powstrzyma się od nakładania jakichkolwiek restrykcji, które mogłyby przeszkodzić uczciwej i wolnej konkurencji pomiędzy towarzystwami ubezpieczeń przewozowych i morskich.

(3) Sprzęt nabyty w ramach Grantu nie będzie wywieziony z Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Obydwa Rządy będą odbywać konsultacje w odniesieniu do wszelkich spraw, które mogłyby wyniknąć na skutek lub w związku z obecnymi ustaleniami.

Mam ponadto zaszczyt zaproponować, by niniejsza nota oraz Pana nota, potwierdzająca w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej powyższe ustalenia, zostały uznane za umowę pomiędzy obydwoma Rządami, która wejdzie w życie z dniem odpowiedzi Waszej Ekscelencji.

Korzystam z okazji, aby ponowić Waszej Ekscelencji wyrazy mego najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2005 r.

Ambasador Nadzwyczajny
i Pełnomocny Japonii
w Rzeczypospolitej Polskiej

Masaaki Ono

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej

Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Japonii
w Rzeczypospolitej Polskiej
Masaaki Ono

Mam zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty Waszej Ekscelencji z datą dzisiejszą o następującej treści:

„Mam zaszczyt nawiązać do niedawnych rozmów prowadzonych między przedstawicielami Rządu Japonii i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących dostarczenia sprzętu do nauki języka japońskiego (zwanego dalej „sprzętem”) dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (zwanej dalej „odbiorcą Grantu”) i zaproponować w imieniu Rządu Japonii następujące ustalenia:

1. Pragnąc przyczynić się do promocji kulturalnej w Rzeczypospolitej Polskiej, Rząd Japonii – zgodnie ze stosownymi prawami i przepisami Japonii – przyzna Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej dotację w wysokości do czterdziestu pięciu milionów stu tysięcy jenów (¥ 45 100 000) (zwaną dalej „Grantem”).

2. Grant zostanie udostępniony od daty wejścia w życie niniejszych ustaleń do dnia 31 marca 2006 r. Okres ten może być przedłużony za obustronnym porozumieniem pomiędzy odpowiednimi organami obydwu Rządów.

3. (1) Grant zostanie spożytkowany przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w sposób właściwy i wyłącznie dla celów zakupu sprzętu produkcji japońskiej lub polskiej oraz usług związanych z nabyciem takich produktów, w tym transportu sprzętu do portów Rzeczypospolitej Polskiej. (2) Bez względu na postanowienia powyższego podpunktu (1), jeśli obydwa Rządy uznają to za wskazane, w ramach niniejszego Grantu może być zakupiony sprzęt wyprodukowany w krajach innych niż Japonia lub Rzeczpospolita Polska.

4. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ zawrze kontrakty w jenach japońskich z obywatelami Japonii w celu zakupu sprzętu i usług wymienionych w punkcie 3 (określenie „obywatele japońscy” używane w niniejszych ustaleniach oznacza osoby fizyczne lub prawne Japonii pozostające pod zarządem osób fizycznych Japonii). Kontrakty te zostaną zweryfikowane przez Rząd Japonii pod kątem zgodności z Grantem.

5. (1) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ, po dokonaniu odpowiednich ustaleń bankowych, otworzy rachunek w banku japońskim wskazanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ, do wykorzystania wyłącznie przy realizacji Grantu, w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

(2) Rząd Japonii dokona zapłaty w jenach japońskich, pokrywając w ten sposób zobowiązania zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub przez wyznaczony przez niego organ w ramach zweryfikowanych kontraktów wymienionych w powyższym punkcie 4 (zwanych dalej „kontraktami zweryfikowanymi”), na rachunek wymieniony w powyższym podpunkcie (1), z chwilą gdy wnioski o dokonanie wypłaty zostaną przedłożone Rządowi Japonii przez bank wymieniony w podpunkcie (1), zgodnie z upoważnieniem do wypłaty wydanym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ.

6. (1) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmie konieczne środki:

(a) by zapewnić natychmiastowy rozładunek i odprawę celną sprzętu w portach wyładunku w Rzeczypospolitej Polskiej oraz transport krajowy sprzętu;

(b) by spowodować, aby opłaty celne, podatki krajowe i inne opłaty fiskalne, które mogłyby zostać nałożone w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z dostawą sprzętu i usług w ramach Grantu, zostały uregulowane przez odbiorcę Grantu;

(c) by zapewnić obywatelom japońskim wykonującym usługi w związku z dostawą sprzętu i usług w ramach zweryfikowanych kontraktów wszelkie niezbędne ułatwienia dla umożliwienia ich wjazdu do Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu w celu wykonania prac;

(d) by zapewnić właściwą i skuteczną konserwację i wykorzystanie sprzętu oraz

(e) by pokryć wszelkie koszty, inne niż te pokrywane w ramach Grantu, niezbędne dla realizacji Grantu.

(2) W odniesieniu do ubezpieczenia przewozowego i morskiego sprzętu zakupionego w ramach Grantu Rząd Rzeczypospolitej Polskiej powstrzyma się od nakładania jakichkolwiek restrykcji, które mogłyby przeszkodzić uczciwej i wolnej konkurencji pomiędzy towarzystwami ubezpieczeń przewozowych i morskich.

(3) Sprzęt nabyty w ramach Grantu nie będzie wywieziony z Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Obydwa Rządy będą odbywać konsultacje w odniesieniu do wszelkich spraw, które mogłyby wyniknąć na skutek lub w związku z obecnymi ustaleniami.

Mam ponadto zaszczyt zaproponować, by niniejsza nota oraz Pana nota, potwierdzająca w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej powyższe ustalenia, zostały uznane za umowę pomiędzy obydwoma Rządami, która wejdzie w życie z dniem odpowiedzi Waszej Ekscelencji”.

Mam ponadto zaszczyt potwierdzić powyższe ustalenia w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyrazić zgodę, aby nota Waszej Ekscelencji oraz niniejsza odpowiedź stanowiły umowę między naszymi Rządami, która wejdzie w życie z datą niniejszej noty.

Korzystam z okazji, aby ponowić Waszej Ekscelencji wyrazy mego najwyższego szacunku.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2005 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
Podsekretarz Stanu

Bogusław W. Zaleski

Protokół w sprawie szczegółowych ustaleń proceduralnych

W odniesieniu do punktów 1, 3, 4 oraz 5 wymiany not pomiędzy Rządem Japonii a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2005 r. (zwanej dalej „wymianą not”) w sprawie współpracy kulturalnej z Japonią w zakresie dostarczenia sprzętu audiowizualnego (zwanego dalej „sprzętem”) dla Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiciele Rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rządu Japonii pragną zapisać następujące szczegóły proceduralne, które zostały ustalone pomiędzy właściwymi organami obydwu Rządów:

1. Przetarg

(1) Grant zostanie wykorzystany w sposób skuteczny i niedyskryminacyjny dla celu zakupu sprzętu i usług wymienionych w podpunkcie (1) punktu 3 wymiany not. W celu zapewnienia zgodności z tymi kryteriami wymagane jest, aby Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ zatrudniły niezależnego i kompetentnego przedstawiciela, który pomógłby Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczonemu organowi przeprowadzić przetarg na sprzęt.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ powinien więc – w okresie jednego miesiąca od daty wejścia w życie wymiany not – zawrzeć kontrakt wymieniony w punkcie 4 wymiany not z Japońskim Międzynarodowym Systemem Współpracy (Japan International Cooperation System – JICS) (zwanym dalej „przedstawicielem”), w celu zapewnienia pomocy Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczonemu przez niego organowi, zgodnie z zakresem usług przedstawiciela sformułowanym w załączniku.

(2) Wyżej wymieniony kontrakt wejdzie w życie po weryfikacji przez Rząd Japonii w formie pisemnej.

2. Wynagrodzenie przedstawiciela

(1) Kwota wymieniona w punkcie 1 rzeczonej wymiany not będzie obejmować wynagrodzenie przedstawiciela.

(2) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ wydadzą, zgodnie z wyżej wymienionym kontraktem, upoważnienie do dokonania wypłaty do banku wymienionego w podpunkcie (1) punktu 5 wymiany not.

3. Żaden przedstawiciel Rządu Rzeczypospolitej Polskiej nie podejmie się jakiejkolwiek części prac przewidzianych dla obywateli japońskich w zakresie nabycia sprzętu i usług wymienionych w punkcie 4 powyższej wymiany not.

4. W razie gdyby plan i/lub zakres Grantu opisany w punkcie 1 powyższej wymiany not miał ulec zmianie, Rząd Rzeczypospolitej Polskiej dokona uprzednio konsultacji z Rządem Japonii w celu uzyskania jego zgody na tę zmianę.

Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
Podsekretarz Stanu

Ambasador Nadzwyczajny
i Pełnomocny Japonii
w Rzeczypospolitej Polskiej

Bogusław. W. Zaleski

Masaaki Ono

 

Załącznik

Zakres usług przedstawiciela

1. Przygotowanie wykazu produktów podlegających przetargowi (dalej zwanych „sprzętem”) na podstawie wniosku, który został przedłożony w formie pisemnej do Ambasady Japonii w Rzeczypospolitej Polskiej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczony przez niego organ.

2. Zbadanie kosztów i wyszczególnienie sprzętu oraz ustalenie górnej ceny dla przetargu.

3. Przygotowanie projektu dokumentów przetargowych, które będą zawierać warunki przetargu i specyfikacje techniczne.

4. Publiczne ogłoszenie przetargu i dystrybucja dokumentów przetargowych.

5. Pomoc Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczonemu przez niego organowi przy rozpoczęciu przetargu w biurze przedstawiciela w obecności przedstawicieli firm uczestniczących w przetargu oraz przy ocenie ofert przetargowych i wyznaczeniu zwycięzcy przetargu.

6. Przygotowanie sprawozdania z oceny przetargu w języku angielskim i przedłożenie sprawozdania Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej lub wyznaczonemu przez niego organowi.

Zapis z dyskusji

W związku z wymianą not z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy kulturalnej z Japonią w zakresie dostarczenia sprzętu audiowizualnego Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (zwanej dalej „wymianą not”) przedstawiciele delegacji polskiej oraz delegacji japońskiej pragną zapisać, co następuje:

1. Odnośnie do podpunktu (1) punktu 3 wymiany not przedstawiciel delegacji japońskiej oświadczył, że Rząd Japonii zakłada, iż Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje konieczne środki, by zapobiec składaniu wszelkich ofert, prezentów bądź płatności, proponowaniu zapłaty lub korzyści, które w Rzeczypospolitej Polskiej byłyby równoznaczne z praktykami korupcji, a które byłyby podejmowane jako zachęta lub nagroda za przyznanie kontraktów wymienionych w punkcie 4 wymiany not.

2. Przedstawiciel delegacji polskiej oświadczył, że jego delegacja nie ma zastrzeżeń do powyższego oświadczenia przedstawiciela delegacji japońskiej.

Ministerstwo
Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
Podsekretarz Stanu

Ambasador Nadzwyczajny
i Pełnomocny Japonii
w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Bogusław. W. Zaleski

Masaaki Ono

 

Wersja angielska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama