reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA Nr 95 RADY MINISTRÓW

z dnia 13 czerwca 2006 r.

w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 2259) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się harmonogram zadań wykonywanych w roku 2007 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Ustanawia się następujące kierunki realizacji Programu:

1) na rok 2007:

a) zwiększenie o 50 mln zł, ze 150 mln zł w roku 2006 do 200 mln zł, środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację Programu, w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie,

b) umożliwienie wojewodom przeznaczenia 20 % środków przyznanych województwu na tworzenie nowych lub doposażenie istniejących punktów przygotowywania lub wydawania posiłków oraz na dowóz posiłków,

c) podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie liczby wydawanych posiłków w postaci bułki/kanapki i gorącego napoju na rzecz zwiększenia liczby wydawanych posiłków gorących;

2) na rok 2008:

a) zwiększenie o 50 mln zł, z 200 mln zł w roku 2007 do 250 mln zł, środków budżetu państwa przeznaczonych na realizację Programu, w częściach budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie,

b) podejmowanie działań mających na celu zwiększanie liczby wydawanych posiłków gorących, w tym w formie pełnego obiadu.

§ 3.
[1] Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski".

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz

Załącznik 1. [HARMONOGRAM ZADAŃ WYKONYWANYCH W ROKU 2007 W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"]

Załącznik do uchwały nr 95 Rady Ministrów
z dnia 13 czerwca 2006 r. (poz. 452)

HARMONOGRAM ZADAŃ WYKONYWANYCH W ROKU 2007 W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO
„POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"

 

Lp.

Zadanie

Odpowiedzialny

Termin

1

2

3

4

1

Przekazanie informacji wojewodom o planowanej wielkości środków rezerwy celowej budżetu państwa dla województw na realizację Programu w 2007 r.

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

do dnia 30 stycznia

1.1

Upowszechnianie informacji o Programie w szkołach i placówkach oświatowych

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

w okresie realizacji Programu

1.2

Przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego rocznej informacji z realizacji Programu za rok 2006 w szkołach i placówkach oświatowych

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

do końca lutego

2

Podział środków dla poszczególnych gmin w województwach i uruchomienie z części budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie, pierwszej części dotacji na realizację Programu – ogółem 200 mln zł

wojewodowie we współpracy z wójtami (burmistrzami, prezydentami miast)

do końca lutego

2.1

Wystąpienie z wnioskiem o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie kosztów realizacji Programu i przekazanie ich do części budżetu państwa, których dysponentami są wojewodowie, a następnie do budżetów gmin
w trzech transzach:
– 150 mln zł,
– 100 mln zł,
– 50 mln zł

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

wojewodowie

pierwsza transza – do dnia 15 kwietnia,
druga transza – do dnia 15 lipca,
trzecia transza, po korekcie zapotrzebowania – do dnia 30 września

3

Przygotowanie projektu harmonogramu zadań na kolejny rok budżetowy (2008) oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata, a także sprawozdania z realizacji Programu za poprzedni rok budżetowy

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

do dnia 10 maja

3.1

Przyjęcie uchwały w sprawie harmonogramu zadań na kolejny rok budżetowy (2008) oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata

Rada Ministrów

do dnia 31 maja

 

1

2

3

4

3.2

Przedstawienie Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej rocznego sprawozdania z realizacji Programu za poprzedni rok budżetowy, harmonogramu zadań wykonywanych w ramach Programu na kolejny rok budżetowy oraz kierunków realizacji Programu na następne dwa lata

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

do dnia 30 czerwca

4

Monitoring realizacji Programu

wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)

w terminach kwartalnych
– do dnia 15. następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym

 

 

wojewodowie

w terminach kwartalnych
– do dnia 30. następnego miesiąca po okresie sprawozdawczym

 

 

minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego

w terminach kwartalnych
– do dnia 15. drugiego miesiąca po okresie sprawozdawczym

 

 

minister właściwy do spraw oświaty i wychowania

w terminach określonych w kwestionariuszach GUS oraz systemie informacji oświatowej

 

[1] Uchwała wchodzi w życie 13 czerwca 2006 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Szczygielski

 Ekspert rynku leasingowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama