REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 75 poz. 755

ZARZĄDZENIE Nr 163 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 października 2006 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 124 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (M. P. Nr 75, poz. 1050 oraz z 2006 r. Nr 25, poz. 280 i Nr 57, poz. 607) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W skład Kancelarii wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa Rady Ministrów;

2) Sekretariat Ministra-członka Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego;

3) Sekretariat Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermanna;

4) Biuro Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

5) Biuro Kolegium do Spraw Służb Specjalnych;

6) Centrum Informacyjne Rządu;

7) Departament Bezpieczeństwa Narodowego;

8) Departament Budżetu Zadaniowego;

9) Departament Komitetu Rady Ministrów;

10) Departament Kontroli i Nadzoru;

11) Departament Monitoringu, Prognoz i Analiz;

12) Departament Prawny;

13) Departament Państwowego Zasobu Kadrowego;

14) Departament Spraw Parlamentarnych;

15) Departament Skarg, Wniosków i obsługi Rady do Spraw Uchodźców;

16) Departament Służby Cywilnej;

17) Departament Rady Ministrów;

18) Departament Spraw Zagranicznych;

19) Biuro Budżetowo-Finansowe;

20) Biuro Administracyjne;

21) Biuro Dyrektora Generalnego;

22) Biuro Ochrony.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 170, poz. 1217.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-27
  • Data wejścia w życie: 2006-10-27
  • Data obowiązywania: 2006-10-27
  • Dokument traci ważność: 2007-12-21

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA