REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2006 nr 75 poz. 756

ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2006 r.

Minister Obrony Narodowej: R. Sikorski

Załącznik 1. [STATUT SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO]

Załącznik do zarządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 20 października 2006 r. (poz. 756)

STATUT SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO

§ 1. Służba Kontrwywiadu Wojskowego, zwana dalej „SKW”, działa na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym niniejszego statutu oraz innych obowiązujących przepisów ustawowych, zawierających zadania dla SKW.

§ 2. 1. Szef SKW kieruje podległą służbą bezpośrednio lub przez swoich zastępców oraz dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych SKW.

2. Szefa SKW, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca, działający w ramach udzielonych mu przez Szefa SKW pełnomocnictw.

§ 3. 1. W skład SKW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Zarząd I;

2) Zarząd II;

3) Zarząd III;

4) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych;

5) Biuro „O”;

6) Biuro „R”;

7) Biuro „T”;

8) Biuro „W”;

9) Biuro Logistyki;

10) Biuro Finansów;

11) Biuro Ewidencji i Archiwum;

12) Biuro Kadr;

13) Biuro Pełnomocnika Ochrony;

14) Ośrodek Szkolenia SKW;

15) Zespół Specjalistów;

16) Zespół Audytu Wewnętrznego;

17) Gabinet Szefa SKW.

2. Szczegółową strukturę, organizację wewnętrzną oraz zakres zadań jednostek i komórek organizacyjnych SKW określa Szef SKW w regulaminach organizacyjnych tych jednostek.

§ 4. Spory kompetencyjne pomiędzy jednostkami lub komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład SKW rozstrzyga Szef SKW.

§ 5. Szef SKW może powoływać kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA