REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2015 poz. 342

ZARZĄDZENIE NR 9/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 kwietnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, 502 i 1055) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2006 r. w sprawie nadania statutu Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (M.P. Nr 75, poz. 756, z późn. zm.1)) w załączniku w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład SKW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Zarząd Operacyjny;

2) Zarząd Ochrony Ekonomicznych Interesów Sił Zbrojnych;

3) Zarząd Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych;

4) Biuro Bezpieczeństwa Cybernetycznego;

5) Biuro Pełnomocnika Ochrony i Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

6) Biuro Ewidencji i Archiwum;

7) Biuro Kadr i Szkolenia;

8) Biuro Administracyjne;

9) Biuro Łączności i Informatyki;

10) Biuro Techniki i Obserwacji;

11) Biuro Radiokontrwywiadu;

12) Biuro Prawne;

13) Zespół Audytu Wewnętrznego;

14) Gabinet Szefa SKW;

15) Inspektorat SKW w Gdyni;

16) Inspektorat SKW w Krakowie;

17) Inspektorat SKW w Lublinie;

18) Inspektorat SKW w Poznaniu;

19) Inspektorat SKW w Warszawie.”.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2015 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w M.P. z 2007 r. Nr 39, poz. 452, z 2008 r. Nr 31, poz. 276 oraz z 2011 r. Nr 4, poz. 57.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-14
  • Data wejścia w życie: 2015-04-15
  • Data obowiązywania: 2015-04-15
  • Z mocą od: 2015-04-01
  • Dokument traci ważność: 2017-05-24

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA