| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 2 stycznia 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 136 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Lotnictwa Cywilnego (M. P. Nr 55, poz. 754, z 2004 r. Nr 28, poz. 478 i Nr 49, poz. 846 oraz z 2005 r. Nr 58, poz. 784) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Biuro Prezesa;

2) Departament Operacyjno-Lotniczy;

3) Departament Personelu Lotniczego;

4) Departament Techniki Lotniczej;

5) Departament Lotnisk;

6) Departament Prawno-Legislacyjny;

7) Departament Rynku Transportu Lotniczego;

8) Departament Żeglugi Powietrznej;

9) Departament Ochrony i Ułatwień w Lotnictwie Cywilnym;

10) Komisja Ochrony Praw Pasażerów;

11) Biuro Delegatur Terenowych;

12) Biuro Spraw Obronnych;

13) Biuro Dyrektora Generalnego.

2. W ramach Biura Delegatur Terenowych działają następujące delegatury:

1) Centralna z siedzibą w Warszawie, z jednostką terenową w Łodzi – dla województwa mazowieckiego, łódzkiego i podlaskiego;

2) Północna z siedzibą w Gdańsku, z jednostką terenową w Olsztynie – dla województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego;

3) Południowa z siedzibą w Krakowie, z jednostką terenową w Bielsku-Białej – dla województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego;

4) Zachodnia z siedzibą w Poznaniu z jednostkami terenowymi w Szczecinie-Goleniowie i Koninie – dla województwa wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego;

5) Południowo-Zachodnia z siedzibą we Wrocławiu – dla województwa dolnośląskiego i opolskiego;

6) Południowo-Wschodnia z siedzibą w Rzeszowie, z jednostkami terenowymi w Mielcu, Krośnie i Lublinie – dla województwa podkarpackiego i lubelskiego.

3. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w ust. 1, oraz jednoosobowych stanowisk, o których mowa w § 4a, określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa, na wniosek dyrektora generalnego Urzędu.”;

2) w § 6 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) realizacja innych zadań wskazanych przez kierującego Biurem Delegatur Terenowych.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyński

 

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »