REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2008 nr 39 poz. 347

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 24 kwietnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr 4, poz. 68) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. NBP prowadzi sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o których mowa w § 1 ust. 2, znajdujących się w ofercie NBP, poprzez oddziały okręgowe NBP i Departament Emisyjno-Skarbcowy, zwany dalej „DES”.”;

2) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Sprzedaż wartości kolekcjonerskich, o której mowa w ust. 2, może być prowadzona przez oddziały okręgowe NBP również poza ich siedzibami.”.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: S.S. Skrzypek

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-05-16
  • Data wejścia w życie: 2008-05-16
  • Data obowiązywania: 2008-05-16
  • Dokument traci ważność: 2009-11-03

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA