REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2009 nr 27 poz. 376

UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 23 kwietnia 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M. P. Nr 4, poz. 68 oraz z 2008 r. Nr 39, poz. 347) w § 4:

1) uchyla się ust. 2;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zamówienia na wartości kolekcjonerskie, wymienione w § 1 ust. 2 pkt 1, przyjmowane są do realizacji do wyczerpania zapasów, w terminie uzgodnionym odpowiednio przez oddziały okręgowe NBP lub DES z podmiotami, o których mowa w § 3 ust. 1, i realizowane w kolejności ich złożenia w NBP. NBP może ograniczyć realizację zamówienia.”;

3) uchyla się ust. 4 i 5.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: S.S. Skrzypek

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-30
  • Data wejścia w życie: 2009-04-30
  • Data obowiązywania: 2009-04-30
  • Dokument traci ważność: 2009-11-03

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA