| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 10 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkości emisji monet nominalnej wartości 2 zł, 10 zł i 200 zł, upamiętniających Ignacego Jana Paderewskiego, oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się:

1) wzór, stop, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 2 zł, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.

2) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 10 zł, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia,

3) wzór, próbę, masę i wielkość emisji monety nominalnej wartości 200 zł, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia

upamiętniających Ignacego Jana Paderewskiego.

§ 2.
Monety, o których mowa w § 1, wprowadza się do obiegu z dniem 29 sierpnia 2011 r.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: wz. P. Wiesiołek

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 61, poz. 410, z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i 1317, z 2009 r. Nr 69, poz. 589 i Nr 143, poz. 1164, z 2010 r. Nr 109, poz. 709 i Nr 257, poz. 1724 oraz z 2011 r. Nr 75, poz. 398 i Nr 117, poz. 676.

Załącznik 1. [WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ]

Załączniki do zarządzenia Prezesa Narodowego Banku
Polskiego z dnia 10 sierpnia 2011 r. (poz. 735)

Załącznik nr 1

WZÓR, STOP, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 2 ZŁ

Wartość

2 zł

Cechy graficzne

strona główna

Wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po bokach orła oznaczenie roku emisji: 20-11, pod orłem napis: ZŁ 2 ZŁ. W otoku napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA, poprzedzony oraz zakończony sześcioma perełkami. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW

strona odwrotna

Stylizowany wizerunek popiersia Ignacego Jana Paderewskiego, na tle stylizowanego fragmentu zarysu fortepianu. U dołu, po prawej stronie, napis: 1860-1941. U góry, półkolem, napis: IGNACY JAN PADEREWSKI

Brzeg (bok)

Na boku ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami

Masa (w gramach)

8,15

Średnica (w milimetrach)

27,00

Stop

CuAI5Zn5Sn1

Wielkość emisji (w sztukach)

800 000

 

Załącznik 2. [WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ]

Załącznik nr 2

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 10 ZŁ

Wartość

10 zł

Cechy graficzne

strona główna

Centralnie, stylizowany wizerunek Ignacego Jana Paderewskiego grającego na fortepianie. Poniżej napis: RZECZPOSPOLITA/POLSKA. U dołu oznaczenie roku emisji: 2011. Powyżej, po lewej stronie, napis: 10 ZŁ. U góry, po lewej stronie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW

strona odwrotna

Stylizowany wizerunek popiersia Ignacego Jana Paderewskiego. Po prawej stronie stylizowany wizerunek orła nawiązujący do herbu Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzonego w 1919 r. U góry, półkolem, napis: IGNACY JAN PADEREWSKI. U dołu, po lewej stronie, na tle popiersia Ignacego Jana Paderewskiego, półkolem, napis: 1860-1941

Brzeg (bok)

gładki

Masa (w gramach)

14,14

Średnica (w milimetrach)

32,00

Próba

Ag 925/1000

Wielkość emisji (w sztukach)

50 000

 

Załącznik 3. [WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 200 ZŁ]

Załącznik nr 3

WZÓR, PRÓBA, MASA I WIELKOŚĆ EMISJI MONETY NOMINALNEJ WARTOŚCI 200 ZŁ

Wartość

200 zł

Cechy graficzne

strona główna

U góry, półkolem, napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA. Poniżej, po lewej stronie, wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Po prawej stronie stylizowany wizerunek powiewającej wstęgi w polskich barwach narodowych. U dołu oznaczenie roku emisji: 2011. Powyżej napis: 200 zł. Pod orłem, po prawej stronie, znak mennicy: MW

strona odwrotna

Centralnie, stylizowany wizerunek popiersia Ignacego Jana Paderewskiego z profilu. Poniżej, ukośnie, napis: IGNACY JAN/PADEREWSKI/1860-1941

Brzeg (bok)

gładki

Masa (w gramach)

15,50

Średnica (w milimetrach)

27,00

Próba

Au 900/1000

Wielkość emisji (w sztukach)

3 000

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Meclik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »