Kategorie

Monitor Polski

KOMUNIKAT
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: wz. G. Marciniak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-10-19
  • Data wejścia w życie: 2017-01-01
  • Data obowiązywania: 2017-01-01
  • Dokument traci ważność: 2017-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski