Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 lipca 2020 r.

w sprawie wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 481 § 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 875) ogłasza się, co następuje:

1) poczynając od:

a) dnia 9 kwietnia 2020 r. do dnia 28 maja 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 6% w stosunku rocznym,

b) dnia 18 marca 2020 r. do dnia 8 kwietnia 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosiła 6,5% w stosunku rocznym;

2) poczynając od dnia 29 maja 2020 r. wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynosi 5,6% w stosunku rocznym.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-07-16
  • Data wejścia w życie: 2020-05-29
  • Data obowiązywania: 2020-05-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski