REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 136

ZARZĄDZENIE NR 13
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie Zespołu do spraw Programu GovTech Polska (M.P. z 2020 r. poz. 807) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.”;

2) w § 3 w ust. 1 w pkt 1:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Przewodniczący Komitetu Sterującego - minister właściwy do spraw informatyzacji,”,

b) w lit. b uchyla się tiret czwarte;

3) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Liderzy Innowacji są wyznaczani przez członków Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.”;

4) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Obsługę kancelaryjno-biurową oraz organizacyjną osób, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, w tym monitorowanie Programu oraz projektów realizowanych w jego ramach, zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw informatyzacji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-19
  • Data wejścia w życie: 2024-02-20
  • Data obowiązywania: 2024-02-20

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA