REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 235

UCHWAŁA NR 19
RADY MINISTRÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 182 Rady Ministrów z dnia 6 października 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program rozwoju obszaru Karpat Wschodnich i Roztocza na lata 2023-2030” (M.P. poz. 1172) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030” ”;

2) § 1 i § 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Ustanawia się program wieloletni pod nazwą „Rządowy program rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Program jest realizowany w latach 2024-2030.”;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego oraz Wojewoda Lubelski, Wojewoda Podkarpacki, Wojewoda Podlaski i Wojewoda Warmińsko-Mazurski.”;

4) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Załącznik 1. [PROGRAM WIELOLETNI POD NAZWĄ „RZĄDOWY PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNICH OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH NA LATA 2024–2030”]

Załącznik do uchwały nr 19 Rady Ministrów
z dnia 25 marca 2024 r. (M.P. poz. 235)

PROGRAM WIELOLETNI POD NAZWĄ „RZĄDOWY PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNICH OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH NA LATA 2024-2030”

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA