REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 465

ZARZĄDZENIE NR 65
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 czerwca 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań normatywnych w zakresie zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 243 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie Zespołu do spraw opracowania propozycji rozwiązań normatywnych w zakresie zastąpienia instytucji ubezwłasnowolnienia modelem wspieranego podejmowania decyzji (M.P. poz. 650) w § 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez:

- Ministra do spraw Polityki Senioralnej,

- Ministra do spraw Równości,

- Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych,

- Rzecznika Praw Pacjenta;”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przewodniczący Zespołu może zapraszać, z własnej inicjatywy, na wniosek wiceprzewodniczącego Zespołu lub członka Zespołu, do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu sędziowskiego lub stowarzyszeń sędziowskich oraz przedstawicieli samorządów prawniczych.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA