REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 467

UCHWAŁA NR 264/2024
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 maja 2024 r.

w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2024-2029

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 160 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408 oraz z 2024 r. poz. 721) oraz w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

W wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2024-2029 stosuje się odpowiednio wzory urzędowych formularzy oraz druków wyborczych, ustalone dla wyborów przeprowadzonych w związku z upływem poprzedniej kadencji rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z uwzględnieniem wzorów ustalonych niniejszą uchwałą.

§ 2.

Ustala się wzory:

1) potwierdzenia złożenia przez organ partii politycznej zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) potwierdzenia złożenia przez pełnomocnika wyborczego zawiadomienia o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;

3) potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz w przeprowadzanych po tych wyborach wyborach ponownych, stanowiący załącznik nr 3 do uchwały;

4) protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach przedterminowych, w których wybiera się tylko wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz w przeprowadzanych po tych wyborach wyborach ponownych, stanowiący załącznik nr 4 do uchwały;

5) obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej o obsadzeniu mandatu/ów radnego/ych bez głosowania, stanowiący załącznik nr 5 do uchwały;

6) obwieszczenia terytorialnej komisji wyborczej o nieprzeprowadzaniu wyborów w okręgu wyborczym, stanowiący załącznik nr 6 do uchwały;

7) uchwały gminnej (miejskiej) komisji wyborczej o nieprzeprowadzaniu bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta, stanowiący załącznik nr 7 do uchwały;

8) uchwały gminnej (miejskiej) komisji wyborczej o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata, stanowiący załącznik nr 8 do uchwały;

9) obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów do rady, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 9 do uchwały;

10) obwieszczenia komisarza wyborczego o wynikach wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik nr 10 do uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: S. Marciniak

Załącznik 1. [WZÓR - POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA PRZEZ ORGAN PARTII POLITYCZNEJ ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO]

Załączniki do uchwały nr 264/2024 Państwowej Komisji Wyborczej
z dnia 16 maja 2024 r. (M.P. poz. 467)

Załącznik nr 1

WZÓR - POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA PRZEZ ORGAN PARTII POLITYCZNEJ ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO


Załącznik 2. [WZÓR - POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WYBORCZEGO ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR - POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WYBORCZEGO ZAWIADOMIENIA O UTWORZENIU KOALICYJNEGO KOMITETU WYBORCZEGO


Załącznik 3. [WZÓR - POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA ]

Załącznik nr 3

WZÓR - POTWIERDZENIE ZGŁOSZENIA DO REJESTRACJI KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA Załącznik 4. [WZÓR - PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA]

Załącznik nr 4

WZÓR - PROTOKÓŁ REJESTRACJI KANDYDATA NA WÓJTA, BURMISTRZA, PREZYDENTA MIASTA


Załącznik 5. [WZÓR - OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ O OBSADZENIU MANDATU/ÓW RADNEGO/YCH]

Załącznik nr 5

WZÓR - OBWIESZCZENIE KOMISJI WYBORCZEJ O OBSADZENIU MANDATU/ÓW RADNEGO/YCH

Załącznik 6. [WZÓR - OBWIESZCZENIA KOMISJI WYBORCZEJ O NIEPRZEPROWADZANIU WYBORÓW W  OKRĘGU WYBORCZYM]

Załącznik nr 6

WZÓR - OBWIESZCZENIA KOMISJI WYBORCZEJ O NIEPRZEPROWADZANIU WYBORÓW W  OKRĘGU WYBORCZYM


Załącznik 7. [WZÓR - UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ O NIEPRZEPROWADZANIU BEZPOŚREDNICH WYBORÓW]

Załącznik nr 7

WZÓR - UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ O NIEPRZEPROWADZANIU BEZPOŚREDNICH WYBORÓWZałącznik 8. [WZÓR - UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ O PRZEPROWADZENIU GŁOSOWANIA TYLKO NA JEDNEGO KANDYDATA]

Załącznik nr 8

WZÓR - UCHWAŁA KOMISJI WYBORCZEJ O PRZEPROWADZENIU GŁOSOWANIA TYLKO NA JEDNEGO KANDYDATA

Załącznik 9. [WZÓR - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO]

Załącznik nr 9

WZÓR - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

Załącznik 10. [WZÓR - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO]

Załącznik nr 10

WZÓR - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-18
  • Data wejścia w życie: 2024-05-16
  • Data obowiązywania: 2024-05-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA