REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 471

ZARZĄDZENIE NR 66
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188, z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641 oraz z 2024 r. poz. 834) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ministerstwu Sprawiedliwości nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości (M.P. poz. 524, z 2020 r. poz. 524 oraz z 2022 r. poz. 396).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [STATUT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI]

Załącznik do zarządzenia nr 66 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 17 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 471)

STATUT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

§ 1. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia obsługę Ministra Sprawiedliwości, zwanego dalej "Ministrem", właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości (Dz. U. poz. 2723), do spraw objętych działem administracji rządowej - sprawiedliwość.

§ 2. W skład Ministerstwa Sprawiedliwości wchodzą Gabinet Polityczny Ministra oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Analiz i Strategii;

2) Departament Budżetu i Inwestycji;

3) Departament Funduszy i Nieodpłatnej Pomocy Prawnej;

4) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;

5) Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;

6) Departament Legislacyjny;

7) Departament Nadzoru Administracyjnego;

8) Departament Prawa Cywilnego i Gospodarczego;

9) Departament Prawa Europejskiego;

10) Departament Prawa Karnego;

11) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich;

12) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;

13) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji;

14) Departament Zawodów Prawniczych;

15) Biuro Administracyjne;

16) Biuro Bezpieczeństwa;

17) Biuro Cyberbezpieczeństwa;

18) Biuro Dyrektora Generalnego;

19) Biuro Finansów;

20) Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego;

21) Biuro Komunikacji i Promocji;

22) Biuro Ministra;

23) Biuro Obsługi Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich;

24) Biuro Obsługi Restrukturyzacji i Upadłości oraz Pełnomocnika do Spraw Biegłych Sądowych.

§ 3. Obsługę zadań Ministra w zakresie działu administracji rządowej - sprawiedliwość zapewniają w szczególności:

1) Departament Analiz i Strategii;

2) Departament Budżetu i Inwestycji;

3) Departament Funduszy i Nieodpłatnej Pomocy Prawnej;

4) Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych;

5) Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych;

6) Departament Legislacyjny;

7) Departament Nadzoru Administracyjnego;

8) Departament Prawa Cywilnego i Gospodarczego;

9) Departament Prawa Europejskiego;

10) Departament Prawa Karnego;

11) Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich;

12) Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka;

13) Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji;

14) Departament Zawodów Prawniczych.

§ 4. Minister sprawuje bezpośredni nadzór nad Gabinetem Politycznym Ministra.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-19
  • Data wejścia w życie: 2024-07-01
  • Data obowiązywania: 2024-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA