REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2024 poz. 507

UCHWAŁA NR 61
RADY MINISTRÓW

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 187 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177, 742, 743 i 858) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”, zwany dalej „Programem”, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Wykonawcami Programu są minister właściwy do spraw rodziny oraz właściwi miejscowo wojewodowie, a beneficjentami powiaty, zgodnie z zakresem wskazanym w Programie.

2. Program jest realizowany od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r.

§ 3.

1. Program jest finansowany ze środków Funduszu Pracy.

2. Łączna kwota środków przeznaczona na realizację Programu w całym okresie jego realizacji wynosi 157 500 000 zł.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Załącznik 1. [Rządowy program „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024–2027”]

Załącznik do uchwały nr 61 Rady Ministrów
z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 507)

Rządowy program
„Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-24
  • Data wejścia w życie: 2024-06-25
  • Data obowiązywania: 2024-06-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA