Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 24 stycznia 2002 r.

w sprawie stopy procentowej dla obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej, serii o terminie wykupu 6 maja 2002 r., średnich ważonych stóp rentowności bonów skarbowych uwzględnianych przy obliczaniu tej stopy oraz wysokości odsetek.

Tekst pierwotny

W związku z § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej (Dz. U. Nr 54, poz. 350) ogłasza się, co następuje:

1) Stopa procentowa dla obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej, serii o terminie wykupu 6 maja 2002 r., w dwunastym okresie odsetkowym (tj. od 5.02.2002 r. do 5.05.2002 r.), wynosi 10,92%.

2) Średnie ważone rentowności 13-tygodniowych bonów skarbowych uwzględnione przy obliczaniu stopy procentowej obligacji wynoszą odpowiednio:

Data przetargu

Średnia ważona rentowność

1

2

27 grudnia 2001 r.

11,176%

07 stycznia 2002 r.

10,336%

14 stycznia 2002 r.

10,163%

21 stycznia 2002 r.

9,911%

 

3) Wartość odsetek od jednej obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej, serii o terminie wykupu 6 maja 2002 r. w dwunastym okresie odsetkowym (tj. od 5.02.2002 r. do 5.05.2002 r.), wynosi 2 złote 70 groszy.

MINISTER FINANSÓW

z up. A. Raczko

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-02-15
  • Data wejścia w życie: 2002-02-15
  • Data obowiązywania: 2002-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe