Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA Nr 1/SP-5/2002 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 22 stycznia 2002 r.

w sprawie powołania członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 474) postanawia się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana Zbigniewa Banasiaka na członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER FINANSÓW

M. Belka

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-02-15
  • Data wejścia w życie: 2002-01-22
  • Data obowiązywania: 2002-01-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe