Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 czerwca 2002 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 57, poz. 597) ogłasza się wykaz danych dotyczących osób wpisanych w dniach 11 i 12 czerwca 2002 r. na listę doradców podatkowych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

MINISTER FINANSÓW

z up. Irena Ożóg

Załącznik 1. [LISTA DORADCÓW PODATKOWYCH (edycja XLX)]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 18 czerwca 2002 r. (poz. 47)

LISTA DORADCÓW PODATKOWYCH (edycja XLX)

Lp.

Numer wpisu

Data wpisu

Imię i nazwisko

Miejsce wykonywania działalności

Miejscowość

1

2

3

4

5

6

9780

09780

11.06.2002 r.

Andrzej Żelechowski

nie wykonuje

 

9781

09781

11.06.2002 r.

Zbigniew Huszcz

ul. Łużycka 10/43

Warszawa

9782

09782

11.06.2002 r.

Władysław Bas

ul. Kościuszki 4

Resko

9783

09783

11.06.2002 r.

Mariusz Szczerbowski

nie wykonuje

 

9784

09784

11.06.2002 r.

Marcin Matyka

Arthur Andersen Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53

Warszawa

9785

09785

11.06.2002 r.

Rafał Ciołek

Arthur Andersen Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53

Warszawa

9786

09786

11.06.2002 r.

Katarzyna Nosal

PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.
ul. Wielka 20

Poznań

9787

09787

11.06.2002 r.

Grażyna Nowak

nie wykonuje

 

9788

09788

11.06.2002 r.

Bernadeta Nowak

ul. Podgroble 16

Zarzecze

9789

09789

12.06.2002 r.

Artur Kuch

ul Sienkiewicza 6

Jarocin

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-06-28
  • Data wejścia w życie: 2002-06-28
  • Data obowiązywania: 2002-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe