Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 10/SP/2002 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 16 czerwca 2002 r.

w sprawie dokonania wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86) ogłasza się, że w okresie od dnia 16 kwietnia 2002 r. do dnia 20 maja 2002 r. do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego zostały wpisane następujące osoby prawne:

Lp.

Pełna nazwa osoby prawnej

Nazwa skrócona

Adres siedziby

1

2

3

4

215.

AdvoTax Polsko-Niemieckie Doradztwo Podatkowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

AdvoTax Polsko-Niemieckie Doradztwo Podatkowe

ul. Rogalińskiego 12
60-267 Poznań

216.

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP

ul. Piwna 1/2
80-831 Gdańsk

217.

„Limes”
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

„Limes” Spółka z o.o.

ul. Garbary 14
85-229 Bydgoszcz

 

MINISTER FINANSÓW

z up. Irena Ożóg

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-06-28
  • Data wejścia w życie: 2002-06-28
  • Data obowiązywania: 2002-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe