Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 11/SP/2002 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 1 lipca 2002 r.

w sprawie zmian danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 14 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86) ogłasza się zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego:

Lp.

Nr w rejestrze

Pełna nazwa osoby prawnej

Nazwa skrócona

Adres siedziby

1

2

3

4

5

1.

31.

było:

Ziemski & Ziemski
Spółka
Doradztwa Podatkowego
Spółka Akcyjna

nie używa

ul. Żeromskiego 20/3
60-544 Poznań

jest:

Krzysztof Ziemski & Wspólnicy
Spółka Doradztwa Podatkowego
Spółka Akcyjna

nie używa

ul. Żeromskiego 20/3
60-544 Poznań

2.

126.

„TORMEX" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

wykreślenie z rejestru

3.

201.

było:

Strażeccy i Łebeccy
– Doradcy i Konsultanci
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Doradcy i Konsultanci Spółka z o.o.
DiK Spółka z o.o.

ul. 3 Maja 3
43-200 Pszczyna

jest:

Strażeccy i Łebeccy
– Doradcy i Konsultanci
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Doradztwa Podatkowego

Doradcy i Konsultanci Spółka z o.o.
DiK Spółka z o.o.

pl. J.H. Dąbrowskiego 1
00-054 Warszawa

4.

211.

było:

BSJP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BSJP Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15/1
30-211 Kraków

jest:

BSJP Florkowska Makowska Konarski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

BSJP Florkowska Makowska Konarski
Sp. z o.o.

ul. Piastowska 15/1
30-211 Kraków

MINISTER FINANSÓW

z up. I. Ożóg

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-06-28
  • Data wejścia w życie: 2002-06-28
  • Data obowiązywania: 2002-06-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe