reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 30 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 18 września 2003 r.

w sprawie utworzenia Zespołu ds. opiniowania wniosków jednostek samorządu terytorialnego o udzielenie z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego oraz określenia zakresu i trybu pracy tego Zespołu.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się zespól ds. opiniowania wniosków jednostek samorządu terytorialnego o udzielenie z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego, zwany dalej Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Finansów.

§ 2

1. Przewodniczącym Zespołu jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów sprawujący nadzór merytoryczny nad Departamentem Finansów Samorządu Terytorialnego.

2. W skład Zespołu wchodzą ponadto:

1) Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego,

2) Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń,

3) Dyrektor Departamentu Długu Publicznego,

4) Dyrektor Departamentu Budżetu Państwa,

5) Dyrektor Departamentu Polityki Finansowej i Analiz,

6) Dyrektor Departamentu Prawnego.

§ 3

W przypadku nieobecności dyrektorów departamentów, o których mowa w § 2 ust. 2, w posiedzeniu Zespołu mogą uczestniczyć zastępcy dyrektorów tych departamentów.

§ 4

Przedmiotem posiedzeń Zespołu jest opiniowanie wniosków jednostek samorządu terytorialnego o udzielenie z budżetu pastwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego.

§ 5

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący Zespołu.

2. Obsługę organizacyjną prac Zespołu sprawuje Departament Finansów Samorządu Terytorialnego.

3. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu, wraz z materiałami, powinno być przekazywane Przewodniczącemu oraz członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2-6. przez Dyrektora Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, w terminie pięciu dni roboczych przed planowanym posiedzeniem Zespołu.

§ 6

1. Ustalenia Zespołu w sprawie, o której mowa w § 4, zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

2. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zespołu.

4. Propozycje rozstrzygnięć w sprawie, o której mowa w § 4, przekazywane są Ministrowi Finansów, który podejmuje ostateczną decyzję.

§ 7

1. Departament Finansów Samorządu Terytorialnego przekazuje wniosek jednostki samorządu terytorialnego o udzielenie z budżetu państwa pożyczki w ramach postępowania naprawczego do członków Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 2, a w uzasadnionych przypadkach do innych, właściwych merytorycznie departamentów, które w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania wniosku dokonują jego szczegółowej analizy i przekazują ocenę wniosku do Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego.

2. Departament Finansów Samorządu Terytorialnego kieruje na posiedzenie Zespołu wniosek oraz ocenę wniosku, zawierającą omówienie zgłoszonych uwag, wraz z rekomendacją.

§ 8

Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Zespół, Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Finansów, do akceptacji i podpisania, umowę o udzielenie z budżetu państwa pożyczki dla jednostki samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER FINANSÓW

w z. W. Ciesielski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama