| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 39 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 grudnia 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym

Na podstawie art. 284 § 4 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 22 Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 11, poz. 65 i Nr 15, poz. 81) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) Wspólnej Polityki Rolnej."

2) w § 2:

a) w ust. 1 dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) komórki Wspólnej Polityki Rolnej:

a) inicjowanie i przygotowywanie działań związanych ze stosowaniem po akcesji Polski do Unii Europejskiej wspólnotowego i krajowego prawa w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej,

b) współpraca z innymi komórkami do spraw Wspólnej Polityki Rolnej, powoływanymi w administracji celnej, w tym z komórką zajmującą się Wspólną Polityką Rolną w Ministerstwie Finansów,

c) przeprowadzanie szkoleń z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Komórka organizacyjna, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 21, powinna mieć status co najmniej wieloosobowego stanowiska pracy.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

MINISTER FINANSÓW

wz. W. Ciesielski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »