Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT Nr 70/2004 MINISTERSTWA FINANSÓW

z dnia 13 października 2004 r.

o decyzji z dnia 30 września 2004 r. wydanej przez Naczelnika Urzędu Celnego w Toruniu, ustalającej dla Toruńskich Piwnic Win „VINPOL” Sp. z o.o. w Toruniu normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, przerobu i magazynowania wyrobów winiarskich oraz napojów spirytusowych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów (Dz. U. Nr 63, poz. 585) zawiadamia się, że Naczelnik Urzędu Celnego w Toruniu w dniu 30 września 2004 r. wydał decyzję ustalającą dla Toruńskich Piwnic Win „VINPOL” Sp. z o.o. w Toruniu normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie produkcji, przerobu i magazynowania wyrobów winiarskich oraz napojów spirytusowych.

Tekst decyzji stanowi załącznik do komunikatu.

p.o. Dyrektora Departamentu Podatku Akcyzowego

E. Cichowski

 

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2004-10-30
  • Data wejścia w życie: 2004-10-30
  • Data obowiązywania: 2004-10-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe