| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 33
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 8 grudnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)), postanawia się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 7 Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Rady Programu e-cło (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 6, poz. 44 i Nr 11, poz. 80 oraz z 2009 r. Nr 5, poz. 34) w § 2 w ust. 4:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Tomasza Michalaka – Dyrektora Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów – w zakresie działań związanych z realizacją polityki celnej;”;

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Pawła Oracza – Dyrektora Departamentu Informatyki Ministerstwa Finansów – w zakresie kompleksowego wsparcia działalności resortu finansów, poprzez wdrażanie nowych i rozwój funkcjonujących systemów informatycznych, działań mających na celu zapewnienie właściwego i kompleksowego utrzymania oraz modernizacji wdrożonych systemów informatycznych dotyczących funkcjonowania środowiska e-cła, a także użytkowanej w tym celu odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej resortu finansów;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

MINISTER FINANSÓW

 

w z. Elżbieta Suchocka-Roguska

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r., Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337 i Nr 98, poz. 817.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Czublun Trębicki Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska

Doradztwo prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »