| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 2 marca 2010 r.

w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł

Na podstawie art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) oraz § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł (Dz. U. Nr 71, poz. 476) ogłasza się wykaz podmiotów, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyższającej 5.000 zł w okresie od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 listopada 2009 r., stanowiący załącznik do obwieszczenia.

Minister Finansów w z. Elżbieta Suchocka-Roguska

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 161, poz. 1277.


Załącznik 1. [WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ W OKRESIE OD DNIA 1 LISTOPADA 2009 R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2009 R.]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 2 marca 2010 r. (poz. 10)

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM UMORZONO ZALEGŁOŚCI PODATKOWE, ODSETKI ZA ZWŁOKĘ LUB OPŁATY PROLONGACYJNE W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 5.000 ZŁ W OKRESIE OD DNIA 1 LISTOPADA 2009 R. DO DNIA 30 LISTOPADA 2009 R.

Lp.

Nazwisko i imię lub nazwa (firma)

Miejsce zamieszkania lub siedziby (miejscowość)

Wysokość umorzonych kwot

w tym

Przyczyny umorzenia1)

Powód umorze-nia2)

Data wydania decyzji

zaległości podatkowe

odsetki za zwłokę

opłaty prolonga-cyjne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

ALGA Sp. z o.o. w upadłości

Puszczykowo

5 551,95

3 749,95

1 802,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.16

2

ARENA PL S.A. w upadłości

Warszawa

133 324,44

121 109,85

12 214,59

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.27

3

ATUT Przedsiębiorstwo Handlowo--Usługowe S.A. w likwidacji

Kraśnik

83 178,00

57 686,00

25 492,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.27

4

Banasiak Jan

Poznań

8 006,00

 

8 006,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.02

5

Banduch Henryk

Lubliniec

19 096,50

9 807,50

9 289,00

 

art. 67d § 1 pkt 4 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.17

6

Basiński Arkadiusz

Wrocław

8 998,36

 

8 998,36

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.30

7

Biesiadecka Aniela

Mielec

10 469,80

4 123,80

6 346,00

 

art. 67d § 1 pkt 4 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.06

8

BIS Sp. z o.o. w likwidacji

Nowy Targ

33 923,98

21 328,98

12 595,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.16

9

Błaszczyk Zdzisław

Gniewkowo

5 474,00

 

5 474,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.16

10

BUDOSTAL 1 S.A. w upadłości

Kraków

279 059,66

138 550,66

140 509,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.18

11

Bysko Sławomira

Świnoujście

5 007,00

4 805,00

202,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.27

12

CEAC POLONIA Sp. z o.o.

Warszawa

22 719,31

14 821,31

7 898,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.19

13

Cichy Zbigniew

Strońsko

152 774,48

63 107,48

89 667,00

 

art. 67d § 1 pkt 4 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.24

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

Ciemięga Zbigniew

Ławnica

36 412,30

17 587,30

18 825,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.04

15

Ciszek Andrzej

Mielec

7 722,40

3 844,40

3 878,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.04

16

Doleczek Ryszard

Szczodre

14 585,00

 

14 585,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.03

17

Doleczek Ryszard

Szczodre

13 066,00

 

13 066,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.03

18

Duda Andrzej

Ruda Śląska

5 730,00

 

5 730,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.24

19

EURO INVESTMENT GROUP
Sp. z o.o. w likwidacji

Wałbrzych

30 406,20

14 051,20

16 355,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.26

20

EURO INVESTMENT GROUP
Sp. z o.o. w likwidacji

Wałbrzych

604 513,71

285 422,71

319 091,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.26

21

Fundacja RYTM SERCA
w upadłości

Warszawa

5 762,70

4 807,40

955,30

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.27

22

Fundacja RYTM SERCA
w upadłości

Warszawa

9 482,30

5 077,00

4 405,30

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.27

23

Gargula Anna

Wojnicz

49 253,09

33 374,88

15 878,21

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.02

24

Gargula Mieczysław

Wojnicz

45 807,37

31 039,99

14 767,38

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.02

25

Grynkiewicz Agnieszka

Koszalin

9 063,04

5 322,04

3 498,00

243,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.12

26

Grynkiewicz Elżbieta

Koszalin

9 063,04

5 322,04

3 498,00

243,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.12

27

Grynkiewicz Monika

Koszalin

9 063,04

5 322,04

3 498,00

243,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.12

28

Jachimczak Zbigniew

Choszczno

211 054,91

126 312,91

84 742,00

 

art. 67d § 1 pkt 4 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.16

29

Janus Jerzy

Mysłowice

10 492,00

 

10 492,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.30

30

Jaromin Katarzyna

Czechowice-Dziedzice

63 622,40

40 962,40

22 660,00

 

art. 67b § 1 pkt 1 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.05

31

„JAR-TECH” Sp. z o.o.

Jarosław

25 380,20

14 003,20

11 377,00

 

art. 67d § 1 pkt 2 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.18

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

32

„JAR-TECH” Sp. z o.o.

Jarosław

273 330,64

146 242,64

127 088,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.18

33

JAWO Sp. z o.o.

Pabianice

1 255 785,00

657 255,00

598 530,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

2

2009.11.10

34

KERKOPOL Sp. z o.o.

Warszawa

14 045,74

9 365,74

4 680,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.19

35

KLIMCZAK Sp. z o.o. w upadłości

Warszawa

636 325,37

545 375,48

90 949,89

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.27

36

Kołtun Adela

Polkowice

6 554,00

4 184,00

2 370,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.13

37

Kopińska Magdalena

Wrocław

13 714,56

9 738,56

3 976,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.30

38

Kowalczykowski Lech

Babice

6 128,30

5 734,30

394,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.30

39

Kozioł Patryk

Mielec

12 175,00

10 252,00

1 923,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.06

40

Kwiatkowski Grzegorz

Koszalin

6 203,79

5 141,14

379,65

683,00

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.12

41

Madecka Danuta

Cieszyn

7 486,00

7 138,00

348,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.05

42

Masa Upadłości BIELSKIEJ FABRYKI OBRABIAREK Sp. z o.o.

Bielsko-Biała

63 727,30

63 727,30

 

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.10

43

Masa Upadłości Spółdzielnia Inwalidów „ROZWÓJ” w Zamościu w likwidacji

Zamość

16 938,20

16 240,00

698,20

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.16

44

Masa Upadłości Spółdzielnia Inwalidów „ROZWÓJ” w Zamościu w likwidacji”

Zamość

38 728,20

35 926,00

2 802,20

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.12

45

MAXI Sp. z o.o. w upadłości

Ziębice

19 515,00

13 309,00

6 206,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.27

46

Mazur Beata

Inowrocław

6 481,00

 

6 481,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.04

47

Miąsik Bartosz

Nowy Targ

18 770,00

15 907,00

2 863,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.03

48

Mokrzycka Mariola

Skawina

11 600,10

8 128,10

3 472,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.03

49

Mokrzycka Mariola

Skawina

8 711,44

4 153,34

4 558,10

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.03

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

50

Mokrzycka Urszula

Skawina

11 600,10

8 128,10

3 472,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.03

51

Mokrzycka Urszula

Skawina

8 711,44

4 153,34

4 558,10

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.03

52

PHARMA AVALANCHE Sp. z o.o.

Warszawa

28 574,16

15 750,16

12 824,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.30

53

POLFRUIT Sp. z o.o. w upadłości

Darłowo

166 722,00

111 537,00

55 185,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.30

54

Polit Małgorzata

Tywonia

9 062,00

 

9 062,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.05

55

Pongowski Marian

Ostrowiec Świętokrzyski

5 410,50

3 735,80

1 155,20

519,50

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.19

56

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ARGOTEX” Sp. z o.o.

Głuszyca

403 819,05

239 280,05

164 539,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.02

57

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „ARGOTEX” Sp. z o.o.

Głuszyca

17 804,20

11 861,20

5 943,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.02

58

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ENAGRA” Sp. z o.o. w likwidacji

Tarnowskie Góry

36 148,00

33 951,00

2 197,00

 

art. 67d § 1 pkt 2 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.19

59

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „UNI MODE” Sp. z o.o. w upadłości

Leżajsk

40 508,50

25 977,50

14 531,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.27

60

Przedsiębiorstwo Zagraniczne „UNI MODE” Sp. z o.o. w upadłości

Leżajsk

9 129,00

5 854,00

3 275,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.27

61

Pytlak Waldemar

Warszawa

8 014,74

4 547,74

3 467,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.20

62

Pytlak Waldemar

Warszawa

16 850,00

10 414,00

6 436,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.20

63

Regionalna Strefa Gospodarcza - Zawadzkie Sp. z o.o. w upadłości

Zawadzkie

208 506,00

168 081,00

40 425,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.23

64

Regionalna Strefa Gospodarcza - Zawadzkie Sp. z o.o. w upadłości

Zawadzkie

755 894,40

662 529,40

93 365,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.16

65

REKOWSKI S.A.

Warszawa

104 063,40

93 968,90

10 094,50

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.27

66

REKOWSKI S.A.

Warszawa

384 949,60

309 819,90

75 129,70

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.27

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

67

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w likwidacji

Żminne

10 686,00

6 744,00

3 942,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.23

68

Sobocińska Maria

Zielona Góra

5 229,00

4 492,50

736,50

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.03

69

Sobociński Eugeniusz

Zielona Góra

5 265,00

4 492,50

772,50

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.03

70

Sokołow Paweł

Radom

6 175,14

2 730,14

3 445,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.26

71

Sokołow Paweł

Radom

16 016,80

6 824,80

9 192,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.26

72

Spółdzielnia Pracy Zakład Remontowo-Montażowy w upadłości

Łódź

74 606,23

61 044,23

13 562,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.25

73

Szelugowska Danuta

Ziempniów

11 879,50

 

11 879,50

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.06

74

Trinh Kien

Warszawa

12 000,00

 

12 000,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.27

75

Wańkowska Maria

Słupsk

6 526,00

 

6 526,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

2

2009.11.23

76

Warszawskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „KABLOBETON” S.A. w upadłości

Warszawa

319 459,30

169 407,30

150 052,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.19

77

Wasilewski Stanisław

Radom

12 508,93

7 264,93

5 244,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.09

78

Włodarczyk Bartosz

Kraków

24 056,80

23 998,80

58,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.30

79

Włodarczyk Katarzyna

Kraków

24 056,80

23 998,80

58,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.30

80

Zagórska Iwona

Radom

62 891,00

49 215,00

13 676,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.06

81

Zakład Odlewniczy „SILUMIN” Sp. z o.o. w upadłości

Nowa Dęba

26 143,00

25 818,00

325,00

 

art. 67d § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

3

2009.11.26

82

Zubrzycka-Tavella Alicja

Ostrołęka

10 345,00

8 000,00

2 345,00

 

art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacji podatkowej

1

2009.11.19

 

 

1)Przyczyny umorzenia:

Zgodnie z art. 13 ust. 2a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

2) Powód umorzenia:

1) uzasadniony ważny interes podatnika;

2) uzasadniony ważny interes publiczny;

3) ważny interes podatnika i interes publiczny.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »