reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 27 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 26 lipca 2010 r.

w sprawie wykazu komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, oraz liczby zatrudnionych w tych komórkach pracowników i inspektorów

Na podstawie art. 11g ust. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Określa się wykaz wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, oraz liczbę zatrudnionych w tych komórkach pracowników i inspektorów. Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2010 r.3)

Minister Finansów

wz. Maciej Grabowski

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91, poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r. Nr 171, poz. 1207, z 2008 r. Nr 110, poz. 707, Nr 209, poz. 1318 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 85, poz. 716, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 492 i Nr 127, poz. 858.

3) Zakres spraw określony niniejszym zarządzeniem był poprzednio uregulowany w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek, które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 127, poz. 858).

Załącznik 1. [WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KONTROLI SKARBOWEJ, W KTÓRYCH ZATRUDNIONYM INSPEKTOROM I PRACOWNIKOM PRZYSŁUGUJE UMUNDUROWANIE SŁUŻBOWE I BROŃ SŁUŻBOWA, ORAZ LICZBA ZATRUDNIONYCH W TYCH KOMÓRKACH PRACOWNIKÓW I INSPEKTORÓW]

Załącznik do zarządzenia Nr 27 Ministra Finansów
z dnia 26 lipca 2010 r. (poz. 38)

WYKAZ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KONTROLI SKARBOWEJ, W KTÓRYCH ZATRUDNIONYM INSPEKTOROM I PRACOWNIKOM PRZYSŁUGUJE UMUNDUROWANIE SŁUŻBOWE I BROŃ SŁUŻBOWA, ORAZ LICZBA ZATRUDNIONYCH W TYCH KOMÓRKACH PRACOWNIKÓW I INSPEKTORÓW

1. Komórka w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych – 16,

2. Komórka w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Białymstoku – 10,

3. Komórka w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Katowicach – 10,

4. Komórka w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Lublinie – 10,

5. Komórka w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Olsztynie – 10,

6. Komórka w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Poznaniu – 10,

7. Komórka w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Rzeszowie – 10.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama