reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 31 MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 czerwca 2011 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki do współpracy administracyjnej w dziedzinie akcyzy oraz określenia zakresu jej obowiązków, a także zasad jej współpracy z organami podatkowymi w zakresie akcyzy

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się Izbę Celną w Rzepinie do współpracy administracyjnej w dziedzinie akcyzy określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2073/2004 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych (Dz. Urz. UE L 359 z 04.12.2004, str. 1).

§ 2.

Do obowiązków Izby Celnej w Rzepinie w zakresie współpracy, o której mowa w § 1, należy:

1) przesyłanie wniosków o pomoc administracyjną pomiędzy polską Służbą Celną oraz właściwymi władzami Państw Członkowskich;

2) wymiana danych przechowywanych w Systemie Wymiany Danych Dotyczących Akcyzy SEED;

3) przesyłanie komunikatów w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania Akcyzowego EWSE oraz Systemu Weryfikacji Przemieszczania MVS;

4) przyjmowanie od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terytorium kraju wniosków o weryfikację ich zagranicznych kontrahentów pod kątem możliwości stosowania przez te podmioty procedury zawieszenia poboru akcyzy.

§ 3.

1. Dyrektorzy izb celnych wyznaczają osoby odpowiedzialne za współpracę administracyjną w zakresie podatku akcyzowego.

2. Dane tych osób (imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe) są przekazywane niezwłocznie do Izby Celnej w Rzepinie. Izby celne są obowiązane niezwłocznie poinformować Izbę Celną w Rzepinie o każdej zmianie danych osób, o których mowa w ust. 1.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, są odpowiedzialne za wymianę informacji pomiędzy urzędami celnymi znajdującymi się we właściwości izby celnej a Izbą Celną w Rzepinie.

§ 4.

Współpraca administracyjna w dziedzinie akcyzy pomiędzy Izbą Celną w Rzepinie a organami podatkowymi polega na:

1) przekazywaniu, przez Izbę Celną w Rzepinie, do izb celnych wniosków i komunikatów (wraz z odpowiedziami na wnioski) przesłanych przez właściwe władze innych Państw Członkowskich;

2) weryfikowaniu, a następnie przekazywaniu, do władz właściwego Państwa Członkowskiego wniosków i komunikatów (wraz z odpowiedziami na wnioski) przesłanych Izbie Celnej w Rzepinie przez izby celne.

§ 5.

W terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dyrektorzy izb celnych wyznaczą osoby odpowiedzialne za współpracę administracyjną w zakresie akcyzy. Przepis § 3 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

 

Minister Finansów

w z. Ludwik Kotecki

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama