reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 41 MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 września 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów”

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 42 Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej „Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów” (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 10, poz. 47) w statucie Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, stanowiącym załącznik do zarządzenia, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Siedzibą Centrum jest miasto Radom. Centrum prowadzi działalność w Radomiu i Warszawie.”;

2) w § 5 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 1,

b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) administrowanie i rozwijanie infrastruktury teleinformatycznej Centrum;

3) wykonywanie zadań związanych z centralizacją i konsolidacją systemów atycznych resortu finansów, w tym dostarczanie środowiska teleinformatycznego w warstwie sprzętowej i systemowej dla centralizacji i konsolidacji systemów informatycznych;”,

c) dodaje się pkt 7–10 w brzmieniu:

„7) administrowanie i rozwijanie infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Finansów i centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów;

8) stosowanie zabezpieczeń elementów infrastruktury teleinformatycznej zgodnie z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa teleinformatycznego wdrożonymi przez Ministerstwo Finansów, w tym współpraca z komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach informatyki w wyznaczaniu osób do wykonywania funkcji administratora systemu informatycznego (ASI), w odniesieniu do systemów (aplikacji) Ministerstwa Finansów;

9) monitorowanie zabezpieczeń elementów infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Finansów i centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów, we współpracy z komórką organizacyjną Ministerstwa Finansów właściwą w sprawach informatyki;

10) realizacja zamówień publicznych dotyczących utrzymania i rozwoju infrastruktury teleinformatycznej Ministerstwa Finansów i centralnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów.”;

3) w § 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Dyrektor Centrum realizuje zadania przy pomocy Zastępców Dyrektora, Głównego Księgowego i kierowników komórek organizacyjnych.

3. W czasie nieobecności Dyrektora Centrum jego zadania realizuje upoważniony Zastępca Dyrektora lub inna osoba upoważniona przez Dyrektora Centrum.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Eksploatacji Usług;

2) Dział Zarządzania Usługami;

3) Dział Zarządzania i Administracji;

4) Dział Finansowy;

5) Biuro Bezpieczeństwa;

6) Biuro Strategii i Architektury;

7) Biuro Prawne.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

Minister Finansów

w z. Ludwik Kotecki

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Nizioł

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama