| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 stycznia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Rady Programu e-cło

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 59 Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Rady Programu e-cło (Dz. Urz. Min. Fin. z 2014 r. poz. 57) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na Przewodniczącego Rady wyznaczam Mariana Banasia – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Służby Celnej.”;

2) w ust. 4:

a) uchyla się pkt 1a,

b) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b) Wojciecha Baranowskiego – Kierującego Departamentem Służby Celnej Ministerstwa Finansów – w zakresie działań związanych z organizacją Służby Celnej;”,

c) uchyla się pkt 2,

d) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) Jana Żrałka – Kierującego Departamentem Ceł Ministerstwa Finansów – w zakresie działań związanych z realizacją polityki celnej;”,

e) uchyla się pkt 3,

f) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Dariusza Staniowa – Kierującego Departamentem Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier Ministerstwa Finansów – w zakresie działań związanych z kontrolą wykonywaną przez Służbę Celną;”,

g) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) Różę Kosałkę – Zastępcę Dyrektora Departamentu Finansów i Księgowości Ministerstwa Finansów, Głównego Księgowego Resortu – w zakresie spraw finansowych;”,

h) uchyla się pkt 7 i 7b,

i) po pkt 7b dodaje się pkt 7c w brzmieniu:

„7c) Macieja Puto – Dyrektora Departamentu Informatyzacji Usług Publicznych Ministerstwa Finansów – w zakresie zapewnienia utrzymania oraz rozwoju wdrożonych systemów informatycznych dotyczących funkcjonowania środowiska e-cła;”,

j) uchyla się pkt 8,

k) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) Eligiusza Dubisa – pełniącego obowiązki Dyrektora Izby Celnej w Białymstoku – w zakresie zadań realizowanych w obszarze obsługi granicy;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: P. Szałamacha

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kolmers Legal

Kancelaria prawna dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »