| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 14 marca 2018 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przygotowanie koncepcji oraz realizacja działań służących ułatwieniu polskim podmiotom gospodarczym dostępu do projektów inwestycyjnych finansowanych przez Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, zwany dalej "ABII";

2) podejmowanie działań związanych z promowaniem i informowaniem polskich podmiotów gospodarczych o funkcjonowaniu ABII, w tym w kontekście możliwości ich udziału w projektach inwestycyjnych realizowanych przez ABII;

3) utrzymywanie kontaktów z organami administracji rządowej oraz instytucjami zewnętrznymi i podmiotami gospodarczymi w celu monitorowania i wspierania ich działań dotyczących ABII oraz inicjowania i kreowania współpracy pomiędzy tymi podmiotami w obszarze ABII;

4) utrzymywanie kontaktów z kierownictwem i pracownikami ABII oraz przedstawicielami konstytuanty, w tym monitorowanie działalności ABII i zbieranie informacji przydatnych przy realizacji zadań określonych w pkt 1-3, a także komunikowanie o polskim zaangażowaniu w obszarze działalności ABII, na forum Rady Dyrektorów ABII i konstytuanty ABII, innym resortom i opinii publicznej.

§ 3.

Pełnomocnik może, w celu realizacji zadań, o których mowa w § 2, podejmować współpracę z organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

§ 4.

Pełnomocnik przedstawia Ministrowi Finansów sprawozdanie ze swojej działalności za okresy nie dłuższe niż półroczne, w terminie dwóch miesięcy od zakończenia okresu objętego sprawozdaniem.

§ 5.

Obsługę Pełnomocnika zapewnia Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Finansów.

§ 6.

Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania w Ministerstwie Finansów Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do Spraw Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: T. Czerwińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »