| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 8 marca 2018 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw Kontaktów z Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Organizacjami Społecznymi

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pełnomocnika Ministra Finansów do spraw Kontaktów z Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Organizacjami Społecznymi, zwanego dalej "Pełnomocnikiem", który w zakresie wykonywanych zadań podlega bezpośrednio Ministrowi Finansów, zwanemu dalej "Ministrem".

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika w obszarze wynikającym z działalności Ministra należy:

1) przygotowanie koncepcji i inicjowanie działań służących zapewnieniu efektywnej współpracy z Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej i Senatem Rzeczypospolitej Polskiej oraz organizacjami społecznymi;

2) analiza materiałów i dokumentów przygotowywanych w Ministerstwie na plenarne posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz na posiedzenia ich komisji, w sprawach szczególnie istotnych dla osiągnięcia celów Ministerstwa Finansów;

3) współpraca z posłami i senatorami w sprawach wynikających z wykonywania przez nich obowiązków poselskich lub senatorskich;

4) współpraca z posłami i senatorami oraz przedstawicielami organizacji społecznych w sprawach szczególnie istotnych dla osiągnięcia celów Ministerstwa Finansów;

5) utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi, których działalność wpisuje się w cele i zadania Ministra.

§ 3.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa Finansów współpracują z Pełnomocnikiem w zakresie wynikającym z niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Obsługę Pełnomocnika zapewnia Biuro Ministra.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie powołania w Ministerstwie Finansów Pełnomocnika Ministra Rozwoju i Finansów do spraw Kontaktów z Parlamentem Rzeczypospolitej Polskiej oraz Organizacjami Społecznymi.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: T. Czerwińska

 

1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GKR Legal

Przejrzyste Zasady, Adekwatne Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »