| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej - budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

Na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zobowiązuję:

1) dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,

2) dyrektorów izb administracji skarbowej,

3) dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości,

4) dyrektora Centrum Informatyki Resortu Finansów

- do sporządzania planu działalności na rok następny, sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok, w zakresie kierowanych przez nich jednostek.

2. Dyrektorzy izb administracji skarbowej sporządzają dokumenty, o których mowa w ust. 1, także w odniesieniu do podległych im urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych.

§ 2.

Szczegółowe wytyczne w zakresie kontroli zarządczej dla działów administracji rządowej -budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe są ogłaszane komunikatem wydanym na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 3.

Plan działalności jednostki jest sporządzany w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku.

§ 4.

Sprawozdanie z wykonania planu działalności oraz oświadczenie o stanie kontroli zarządczej odpowiednio jest sporządzane lub składane w terminie do dnia 1 marca każdego roku.

§ 5.

Traci moc zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzania planu działalności jednostki, sprawozdania z jego wykonania i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej przez kierowników jednostek w działach administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 121).

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: T. Czerwińska

 

1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Strategii

Ekspert w zakresie warsztatów dla firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »