Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 89

DECYZJA NR 4
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
do Spraw Doradztwa Podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2-4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 283 i 730) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 9 Ministra Finansów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 97 oraz z 2019 r. poz. 80) w § 1 w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się pkt 23;

2) po pkt 40 dodaje się pkt 40a w brzmieniu:

"40a) Tomasz ROBACZYŃSKI;".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Finansów: M. Banaś

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-08-21
  • Data wejścia w życie: 2019-08-20
  • Data obowiązywania: 2019-08-20

Dzienniki Urzędowe