Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 71

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją w archiwum wyodrębnionym w komórce organizacyjnej Ministerstwa Finansów wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2i ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) zarządza się, co następuje:

§ 1

. Wprowadza się instrukcję w sprawie zarządzania dokumentacją w archiwum wyodrębnionym w komórce organizacyjnej Ministerstwa Finansów wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

. Traci moc zarządzenie nr 5 Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie instrukcji w sprawie zarządzania dokumentacją w archiwum wyodrębnionym w komórce organizacyjnej Ministerstwa Finansów wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

§ 3

. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

Załącznik 1. [Instrukcja w sprawie zarządzania dokumentacją w archiwum wyodrębnionym w komórce organizacyjnej Ministerstwa Finansów wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu]

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 czerwca 2022 r. (poz. 71)

Instrukcja w sprawie zarządzania dokumentacją w archiwum wyodrębnionym w komórce organizacyjnej Ministerstwa Finansów wykonującej zadania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Treść załącznika w formie pdf do pobrania tutaj


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-28
  • Data wejścia w życie: 2022-07-13
  • Data obowiązywania: 2022-07-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe