Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 87

DECYZJA NR 5
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 11 sierpnia 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 22 ust. 2-4 i 9 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 9 Ministra Finansów z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 97, z późn. zm.2)) w § 1 w ust. 2:

1) uchyla się pkt 6;

2) po pkt 22 dodaje się pkt 22a w brzmieniu:

"22a) Beata KARBOWNIK;";

3) uchyla się pkt 40;

4) po pkt 46 dodaje się pkt 46a w brzmieniu:

"46a) Artur SOBOŃ;".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wchodzi w życie z mocą od dnia 27 lipca 2022 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 80, 89 i 109, z 2020 r. poz. 9, 11 i 19 oraz z 2022 r. poz. 16, 56 i 77 oraz w Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 18 oraz z 2021 r. poz. 80, 109 i 142.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-08-12
  • Data wejścia w życie: 2022-08-12
  • Data obowiązywania: 2022-08-12

Dzienniki Urzędowe